Sverige
Boys with megaphone

Wave 1 2021: Några av de bästa nyheterna i Microsofts nya release av Dynamics 365 och Power Platform

Årets första release är igång! Redan 1 april började Microsoft att releasa ny funktionalitet och det kommer att fortsätta så ända fram till september. Här kan du ta del av vad våra experter i Dynamics 365-gänget anser vara de absolut bästa!

D365 Sales

Säljautomation

Funktioner som Marknad en tid nu dragit nytta av kan vi nu även hitta i D365 Sales. Bland annat kan du utifrån definierade steg i säljprocessen automatisera mailutskick. Du kan även få notiser när en kund eller prospekt har öppnat ett mejl eller svarat med ett visst nyckelord.

Förenklad kundkontakt

Du kan nu påbörja ett telefon- eller Teams-samtal direkt från kundkortet. För möten visas även kundinformationen i Outlook-posten. Kopplar man på Sales Insights visas all relevant information under pågående samtal. Nya möjligheter finns även för att använda e-postmallar och e-postsignatur.

Användbar funktionalitet i mobilappen för säljare på språng

Nu kan du snabbare hitta, ändra och skapa kundinformation. Administrationen är förenklad och att dela information går smidigt. Du har nu även tillgång till en snabb överblick av kommande möten och dess innehåll så att du utan problem ska kunna förbereda dig när du är ute på språng.

D365 Customer Service

Omnichannel Voice

Denna feature erbjuder en hel del ny röstfunktionalitet som tidigare varit ett gissel att få ihop med integrationer och 3-partslösningar. Exempel på funktionalitet som direkt utgående samtal, samtalstranskription, inspelning av samtal och sentimentanalys är nu möjligt att ha helt integrerat då det är inbyggt i Dynamics 365.

AI-baserad tilldelning och eskalering av ärenden

Nu kan dynamiska tilldelningsregler sättas upp baserat på ärendets innehåll. Med ”intelligent tilldelning”, som baseras på medarbetarnas färdigheter, säkerställs det att ärendet automatiskt hamnar hos den som är bäst lämpad utifrån erfarenhet och ansvarsområde.

Power Automate-flöden anropas direkt ifrån kundservicemodulen

Med makron kan du förbättra produktiviteten genom att automatisera vanliga och repetitiva uppgifter som möjliggör snabbare behandlingstid för att hjälpa kunderna.

D365 Field Service

Kunden bokar sin egen tid

Nu är det möjligt för kunden att själv planera bokningar från vilken enhet som helst med ett responsivt gränssnitt där tillgängliga tider föreslås baserat på resurstillgänglighet.​ Det här ger kunden en mer personlig upplevelse som i sin tur minskar schemaläggningsfel med risk att behöva planera om bokningen. Möjlighet ges även till att samla in kundinformation före tjänsten i samband med schemaläggnings/bokningsförfrågan.​

Effektivare schemahantering

En schemaläggare kan snabbt få en överblick och se var det finns luckor eller överlapp på schemat.​ Fälttekniker kan arbeta med flera flikar med schedule board tabs samtidigt, vilket gör att de kan utföra sitt arbete på kortare tid och risken att göra fel minskar.

Kunskapsartiklar och smartare checklistor som ökar produktiviteten

Skapa och länka kunskapsartiklar direkt till en arbetsorder.​ Här handlar det om att fältteknikern ska kunna ta del av instruktioner, rutiner eller annat som hjälper den att lösa en arbetsorder och installera saker på rätt sätt på en gång. Detta ökar kundnöjdheten och minskar kostnaderna genom att undvika uppföljningsbesök.​

Nu finns det större flexibilitet att designa och utforma checklistor till alla typer av jobb. Det är också möjligt att skapa ad hoc-inspektioner vid jobb som inte inkluderar inspektionsmoment.

Synlighet i kommande servicebesök och möjlighet för kund att ge direkt återkoppling

Nu kan man förbättra kundupplevelsen genom att skapa automatiserade påminnelser om servicetider och meddelanden om ändringar av servicetider som skickas till kunderna via e-post och SMS. ​Det säkerställer att kunden är redo och hemma när teknikern anländer, vilket eliminerar bortkastade resor på grund av att kunden inte är hemma.​

På servicedagen kan man skicka ett meddelande som informerar kund om teknikerns beräknade ankomsttid och så går det även att spåra teknikerns position i realtid. Detta hjälper slutkunden att bättre planera sina dagar kring ett servicebesök.​ Möjlighet finns även till att samla in feedback från kunden efter servicebesöket vilket ger möjlighet att förbättra servicen ytterligare.​

D365 Marketing

Rikta dina kampanjer direkt mot leads

Nu kan du kommunicera direkt med dina leads, utan att först skapa upp dem som kontakter. Tydligare process, mindre administration och ett steg för sälj och marknad att komma närmare varandra.

Vad är nästa bästa steg?

A/B-testning när det är som bäst! Du kan testa och jämföra nästan allt. Olika kanaler med samma meddelande, olika meddelanden med samma kanal, olika kanaler med olika meddelanden, små varianter av samma meddelande (med olika ämnesrader eller innehåll) eller vilken åtgärd i kundresan som helst.

Skriv dynamiskt innehåll i den nya Point & Click-editorn

Nu kan vem som helst skapa sitt egna content i Dynamics utan behov av anpassad kod i HTML! Där justeringar tidigare ofta behövde göras i e-postens HTML kan du nu lägga till dessa genom att använda den nya UI-redigeraren.

Power Apps

Asynkrona spara-händelser

Att kunna skapa asynkrona spara-händelser gör det möjligt att utföra mer komplexa kontroller innan du låter formulär spara. ​Händelsen väntar i 10 sek på att kriteriet ska uppfyllas och gör det inte det så sparas inte ändringen.​ Detta kommer att vara särskilt användbart för validering som kräver vissa externa asynkrona förfrågningar.​

Förbättrad navigering

Nu slipper man lämna den entitet man befinner sig i för att göra ändringar i en relaterad entitet.​ Upplevelsen beskrivs som ett quick create-formulär där man då snabbt kan redigera data i en relaterad entitet och sidan förblir öppen så länge den aktuella sidan är öppen.​

Meddelanden i appen i model-driven apps

Den här funktionen gör det möjligt att visa meddelanden direkt i appen som en del av den sömlösa upplevelsen. Notiser/Aviseringar riktas till en specifik användare och kan skickas av externa system, Power Automate eller inom systemet.​

Förbättrat sätt att hitta och välja appar i Power Apps mobilapp​

Tanken här är att användare snabbt och enkelt ska kunna nå sina mest relevanta appar​. Appar är organiserade i kategorier, till exempel favoriter och senaste. De presenteras i en enda vy för att lättare kunna hittas.​

Det går att swipa för att göra val som att pinna appen på sin startskärm eller lägga till en app till sina favoriter utan flera klick.​

Power Automate

Söka efter poster i Microsoft Dataverse med hjälp av Relevanssökning

Man kan skapa flows i molnet som söker poster i Dataverse med Relevance search​. Relevance search-funktionen i sig kan slutföra en uppgift utan att behöva navigera till en specifik post.​ ​En ny åtgärd ”sökposter” kommer att vara tillgänglig med vilken du kan söka efter poster inom ett flow med hjälp av Relevanssökning.

Rapporter som visar användandet av Flows

Börjar användandet av Flows närma sig gränsen för vad licensen tillåter?​ I Power Platform-admin center kan man använda licensrapporter för att se API-användningen av sina Flows. ​

Den här funktionen hjälper administratörer att avgöra när deras flows närmar sig gränsen för vad licensen tillåter. ​Administratörer kan sen använda den information för att hantera licenser.

Hantera Flows som ingår i en lösning

Det kommer nu att vara möjligt att hantera varje Flow på sidan ”My flows”. Oavsett om flowet ligger i en lösning eller inte.​ Man har tidigare inte på ett bra sätt kunnat se alla Flows på samma gång men nu kan man alltså hitta och hantera alla Flows på ett och samma ställe.

Trigger på ett Flow när en Microsoft Dataverse-åtgärd anropas

Med den här funktionen i Power Automate kommer man att kunna skapa flows som triggas när en åtgärd anropas i Microsoft Dataverse vilket skapar ytterligare möjligheter för att starta en Flow.

 

test

Inläggsförfattare