Sverige
personer i grupp skrattar

Fem konkreta tips till dig som är projektledare

Arbetar du som projektledare? Är du nyfiken på att prova nya saker i ditt ledarskap? Vill du höja teamets produktivitet? Nedan följer fem konkreta tips som jag har tillämpat i flera projekt med riktigt bra resultat.

Ta tempen på ditt team

När tog du tempen på ditt team senast? Som projektledare har du förmånen att kunna säkerställa att medarbetare trivs. För medarbetare som trivs stannar kvar. Du kan alltså på ett positivt sätt bidra till minskad medarbetaromsättning och därmed få en bra kontinuitet i teamet.

Prova att göra veckovisa temperaturmätningar där team-medlemmarna får svara på två frågor på en skala 1-10. Till exempel kan 1 motsvara ”Inte alls bra” och 10 motsvara ”Mycket bra”. Genom en sådan temperaturmätning kan du snabbt se om trenden är positiv eller negativ.

Förslag på frågor:

  1. Hur trivs du?
  2. Hur tycker du teamets progress är?

Redovisa sedan resultatet för teamet. Om det blir en positiv eller negativ diskrepans mot tidigare mätningar har du ett utmärkt tillfälle att resonera med teamet vad förbättringen/försämringen beror på. Med regelbundna mätningar får du fantastiska underlag som du kan använda för att utveckla och förbättra ditt eget ledarskap.

Regelbundna 1-1

Som projektledare är det av yttersta vikt att vara nära individerna i teamet. Avstämningar i form av ett ”1-1”-möte kommer garanterat att öka trivseln för individen och därmed teamet, men också förbättra kontinuiteten och progressen i projektet. På avstämningarna kan du coacha individen. Vad gör hen bra? Vad kan hen göra bättre? Du kan också be hen att ge dig feedback.

Ett ”1-1”-möte  är också ett bra tillfälle att resonera med individen om nutida och framtida utvecklingsplaner.

Kontinuerlig dialog med chefen

Precis som med regelbundna ”1-1”-möten, är min erfarenhet att regelbundna avstämningar med individens chef är givande. Eftersom du då delar med dig av vad individen gör och hur hen presterar, skapar du bättre förutsättningar för chefen att bli en bättre chef, vilket kommer individen till godo.

Projektkultur

Vilken kultur vill vi ha i projektet. Vad gör vi? Vad gör vi inte? Hur förhåller vi oss till varandra och till kunden? Vilka faktorer påverkar vår produktivitet och hur säkerställer vi dessa faktorer. Det kan till exempel vara vilken tid kör vi stand up, sprintplanering, retros, hur vi ger feedback till varandra etc. En tydlig projektkultur ökar trivseln, minskar stress, ökar produktiviteten och stärker teamkänslan. Bjud gärna in teamet till en workshop och ta tillsammans fram en gemensam projektkultur.

I kundens skor

Alla kunder har en kund. Alla kunder vill förbättra sin service, omsättning och lönsamhet. Din kund investerar i dig och ditt team för att åstadkomma just detta. Om kundens verksamhet är ny för dig är det viktigt att du och teamet snabbt lär er verksamheten och förståelsen för kundens drivkrafter.

Ibland kan det uppstå lite gnissel eller irritation mellan kund och leverantör. Här har du som projektledare ett stort ansvar att gjuta olja på vågorna och ibland skydda teamet från i dagsläget irrelevant information. Hjälp ditt team att se situation från kundens perspektiv.

Jag kan också varmt rekommendera att ta tempen på din kund på regelbunden basis på samma sätt som du tar tempen på ditt team. På så sätt får du en tydlig bild av hur kunden uppfattar er leverans och kan snabbt agera om du ser att den positiva trenden börjar avta.

test

Inläggsförfattare