Sverige
kollegor diskuterar framför en laptop

Vad uppskattar din projektledare av dig?

Mycket fokus ligger idag på hur man som projektledare kan utvecklas och bli bättre. Det finns en uppsjö av teorier, metoder och studier om hur man leder ett team på bästa sätt. Just därför har vi valt att vända på frågan och istället fråga våra projektledare vad de uppskattar allra mest hos sina projektmedlemmar. Detta i syfte att inspirera både projektledare och projektmedlemmar att sträva efter bättre samarbete och att bygga framgångsrika projektteam tillsammans.

I vår undersökning har vi frågat ett 50-tal av våra projektledare på Sopra Steria i Sverige vad de uppskattar av sina projektmedlemmar. De tillfrågade projektledarna har i snitt 9 års erfarenhet av projektledning, i ett spann från 6 månader till 33 år. Detta ger oss ett fantastiskt underlag med stor diversitet i ålder, kön, bakgrund och erfarenheter av olika typer av projekt.

Totalt ser vi 10 stycken olika egenskaper som våra projektledare värdesätter mest av sina projektmedlemmar. Vi har även sammanställt konkreta tips på hur man uppnår dessa egenskaper.

1. Se kundens behov

Projektledare uppskattar när en projektmedlem kan se kundens behov och kundnyttan i det som levereras. Detta ses som en förutsättning för att göra kunder nöjda och uppnås genom att projektmedlemmar sätter sig in i kundens verksamhet och ser dess brister. Rent konkret kan det handla om att hålla i en workshop tillsammans med nyckelpersoner från kundens verksamhet och kartlägga nyttan, kanske till och med identifiera nyttan hos kundens kund.

2. Transparens

Tydlighet och transparens nämns som förutsättningar för en god kommunikation mellan projektledaren och dess projektmedlemmar. En transparent projektmedlem som i tid flaggar om problem uppstår ger projektledaren de allra bästa förutsättningarna att driva ett projekt. En projektledare uppskattar därför när projektmedlemmar tar initiativ till dialoger och avstämningar löpande för att kunna bibehålla en öppen dialog.

3. Laget framför jaget

Att projektmedlemmar har en stark teamkänsla och omtanke för sina kollegor är en egenskap som  projektledare värdesätter högt. Hjälp andra i ditt team och lyft de positiva saker du ser att ni åstadkommer. Det handlar också om att som projektmedlem vara med och bidra till en god stämning i teamet, ta gärna initiativ till olika teamaktiviteter eller sammankomster som stärker er sammanhållning.

4. Driv

Projektledare uppskattar när projektmedlemmar är drivna och självgående i sitt uppdrag. Driv, enligt projektledarna i denna undersökning, innebär att projektmedlemmar är engagerade i sin leverans och deltar aktivt för att driva projektet framåt. Det kan till exempel handla om att ta lead på möten och uppgifter. Att vara driven anses även smitta av sig på resterande team och kan ge en positiv inverkan på hela teamet.

5. Mod

Projektledare uppskattar modiga projektmedlemmar som vågar ta initiativ och är öppna för nya kunskaper och perspektiv. Rent konkret uppskattas det när projektmedlemmar vågar utmana sig själva och lämna sin bekvämlighetszon. Våga sedan dela med dig till ditt team, oavsett om det går bra eller dåligt. Projektledare uppskattar även nyfikna projektmedlemmar som vågar ställa frågor.

6. Prestigelöshet

Prestigelöshet och en ödmjukhet för sina uppgifter och leveransen beskrivs som viktiga egenskaper. Projektledare uppskattar när teammedlemmarna vill hjälpa andra i sitt team att lyckas och att det inte finns personlig prestige kopplat till leveransen. Rent konkret leder prestigelösheten och ödmjukheten till ett projekt där alla vågar och vill bidra. En viktig del i detta är att skapa en kultur där man är accepterande för att alla kan göra misstag – till och med kunden – och att det är okej.

7. Feedback

Ett team som ger varandra feedback har högre energi, mår bättre och är gladare än team som inte gör det! Projektledare uppskattar verkligen när alla projektmedlemmar vågar ge varandra feedback, inte minst till projektledaren själv. Att ge feedback blir ett naturligt sätt att hjälpa sin omgivning att utvecklas genom att lyfta problem och utmaningar, samt att komma med förslag på lösningar.

8. Ansvarstagande

Projektledare uppskattar när projektmedlemmar är ansvarstagande och tar ägandeskap över sin leverans. I sin enkelhet handlar det om att man som projektmedlem hjälper sin projektledare genom att ta eget ansvar för sina uppgifter och på ett professionellt sätt arbeta gentemot kund. Det handlar även att man som projektmedlem kan sätta egna mål kring sin leverans och hjälpa sin projektledare att följa upp gentemot dessa.

9. Ständiga förbättringar

Att som projektmedlem sträva efter ständiga förbättringar genom att vilja utvecklas och effektivisera värderas högt hos projektledare. Som projektmedlem förväntas man vilja vara med och bidra med förbättringsförslag kring metoder, arbetssätt, processer etc., likväl som att vara med och realisera dessa förbättringsförslag. Extra viktigt är det därför att som projektmedlem bidra aktivt i olika retros och utvärderingar.

10. Humor

Den sista och roligaste egenskapen som uppskattas av projektledare är humor. Detta innefattar också en positivism och glädje hos projektmedlemmarna som, tillsammans med humoristiska inslag, hjälper till att bygga en trivsam arbetsmiljö. Framför allt i svåra och tunga projekt kan en kul projektkultur öka den kollektiva trivseln och arbetsmoralen oerhört.

Vi hoppas att vi med detta blogginlägg har inspirerat dig som projektledare att ta upp diskussionen med ditt team om vilka egenskaper ni uppskattar. Vi är också väldigt tacksamma och stolta över att vi får dela det vi har lärt oss från våra kloka projektledare så att det förhoppningsvis är lättare för dig som är projektmedlem att imponera på din projektledare och skapa värde!

Vill du få mer information om ämnet? Lyssna på poddavsnittet på Projektledarpodden där Stina och Anders pratar mer om undersökningen. Klicka här för att komma till avsnittet.

Läs även Fem konkreta tips till dig som är projektledare

Blogginlägget är skrivet av Stina Ströby, Business Advisory-konsult som också går vårt Accelerate-program, och Anders Grillhammar, Senior konsult inom projektledning. Båda jobbar på Sopra Steria.

test

Inläggsförfattare

  • Anders Grillhammar

    Seniorkonsult

  • Stina Ströby

    Business Advisory Consultant