Försvar

Globalisering, uppkomst av nya stormakter och ekonomiskt maktskifte skapar utmaningar. Anpassningsförmågan blir alltmer viktig för att ha en verklig operativ kapacitet som är anpassad efter vår tid och framtida utmaningar.

En föränderlig värld

De stora linjerna i världen utvecklas ständigt. Maktbalansen förändras, gamla hot reduceras och nya uppstår. Terror och cyberkrig är bara två av de nya hoten som skapar utmaningar för militären. NATO-alliansen präglas av effektivisering i de flesta europeiska länder, medan USA har sitt fokus på Kina och Asien. Förväntningarna på skandinaviska insatser i internationella sammanhang är därför höga. Försvarsmakten är mer beroende av det civila samhället än tidigare. Samtidigt är samhället mer sårbart på grund av urbanisering och missbruk av teknik.

Situationen skapar ett starkt behov för en anpassningsbar organisation med flexibla system, hög mobilitet och anställda med kompetent kunskap. Smart användning av resurser vid investeringar och anskaffning är viktigt. Vinster kan uppnås genom att fokusera på mer integrerade lösningar inom militära enheter.

Vi kan hjälpa till

Sopra Steria har levererat tjänster till det norska Försvaret i många år. Vi bidrar med kostnadseffektiva lösningar som uppfyller Försvarets krav på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet. Vi bidrar till vidareutveckling av Försvarsmaktens säkra IKT-plattformar och erbjuder tjänster inom strategisk kompetensstyrning, för att nämna några.  

Många litar på oss

Sopra Steria har under de senaste 35 åren levererat lösningar till kunder inom försvaret i hela Europa. Vi är idag en betrodd partner och tjänsteleverantör till försvarsministeriet i Storbritannien, Frankrike, Norge och Tyskland.

Har du några frågor?

Morten FollestadMorten Follestad
Client Partner
Tlf: +47 958 20 916
E-post: morten.follestad@soprasteria.com