Sverige

Innovation och partners

Vi tror på samarbeten med partners för att skapa och implementera innovativa och praktiska lösningar för vård och omsorg. Vi vet att vi tillsammans, med all vår kompetens och erfarenhet, når längre än om vi alla jobbar var och en för sig.

Här ser du ett urval av våra aktuella samarbeten som löser frågor som överbeläggning och patientflöden, frågor kopplat till fall- och trycksårsprevention samt hur man kan använda holografisk 3D-visualisering inom anatomi och patologi. Det som kännetecknar dessa samarbeten är att lösningarna är framtagna och tillämpade i projekt tillsammans med klinisk verksamhet i Skandinavien.

SmartCrowding

SmartCrowding är en molnbaserad lösning som hanterar det allvarliga problemet med överbeläggning i det globala sjukvårdssystemet. Med hjälp av lösningen kan trängsel och flaskhalsar i flödet hos vårdinrättningar motverkas.

Den molnbaserade lösningen är byggd för att registrera och visualisera flödet av patienter (till, genom och ut från sjukhuset), viktiga kvalitetsparametrar, och resurstillgänglighet såsom isolering, infektionsrum, tillgängliga sängar, avvikelser från planerad bemanning, interna flaskhalsar etc.

SmartCrowding kan extrahera data från alla IT-system som är möjliga att kommunicera med oavsett om de är moln- eller lokalserverbaserade. Exempel på IT-system är DIPS, Emergency Database och Meona. Lösningen är ett öppet system och hanterar inte några patient- eller personuppgifter.

Se videon om SmartCrowding

Läs mer om SmartCrowding

Dele Health Tech

Dele Health Tech erbjuder en Data Fusion-plattform som omdefinierar hur marknaden konceptualiserar och uppnår fallförebyggande. De är fast beslutna om att lösa ett av de största åldringsproblemen idag - att falla. 70% av alla skaderelaterade dödsfall bland människor över 75 år är direkt eller indirekt ett resultat av fall, och med hjälp av Internet of Things (IoT) skapar Dele Health Tech nya sätt att bättre förstå situationer och agera på dem.

Dele Health Techs plattform använder artificiell intelligens och maskininlärning för att detektera och förebygga till exempel fall och trycksår.

Läs mer om Dele Health Tech 

HoloCare

I HoloCare levererar vi, genom ett nära samarbete med klinikerna, holografiska lösningar som erbjuder en unik visualisering av patientspecifika organ baserat på CT- och MR-bilder av patienten. Holografisk 3D-visualisering med HoloLens 2 ger en helt ny inblick i patientens anatomi och patologi så att komplexa procedurer kan förenklas och förbättra patientens behandling.

Läs mer om HoloCare

Se hur HoloCare används

Intresserad av att veta mer?
Ingela Junghahn
Sales