Sverige

Säker och trygg digitalisering

För att framtidens sjukvård ska kunna erbjuda jämlik och tillgänglig vård behövs nya arbetssätt där både patienten och vårdpersonalen står i fokus. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg som hjälper till att förändra, förbättra och förnya verksamheten. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom sjukvårdssektorn i sina digitaliseringsresor i allt från systemförvaltning till transformationsprojekt, där vi tar ett ansvar för hela resan.

Med patienternas behov i fokus

Sverige har en vision att som land erbjuda bäst e-hälsa i världen 2025. Det här ställer i sin tur stora krav på alla Sveriges vårdföretag om de vill leva upp till förväntningarna. Den generation som nu kliver in i åldrar där sjukvårdsbehovet ökar har en mycket större digital vana jämfört med tidigare generationer. De krav som ställs på sjukvården kommer därför att förändras. Patienter förväntar sig en patientcentrerad vård med personlig service och hög tillgänglighet, men för att kunna utveckla vården till att bli mer tillgänglig och patientcentrerad krävs rätt kompetens. Vi har lång erfarenhet av att digitalisera företag inom hälso- och sjukvårdssektorn och därför kan vi säkerställa att digitaliseringsresan resulterar i förändringar som bidrar till en effektivare vård.

Säker hantering av data

Ökad digitalisering kräver också ett allt större fokus på patient- och datasäkerhet. Inom sjukvård kommer allt större krav att ställas på datasäkerhet allt jämnt som digitalisering växer sig starkare. En trygg och säker digitalisering innebär också att de digitala verktygen inte bara ska leda till en bättre vård utan också en ökad säkerhet i allt från datahantering till lagring av journaler.

Vi vet värdet av ett digitaliserat tjänsteutbud eller en digital verksamhet. Vi har varit med och drivit igenom stora förändringar inom sjukvården där slutresultatet varit en effektivare vård, minskade kostnader och lösningar där såväl patient som personal är i fokus. Med oss som partner i din digitaliseringsresa kan du känna dig trygg.

Intresserad av att veta mer?
Ingela Junghahn
Sales