Sverige

Verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Utmaningen är tydlig – vi måste hitta lösningar där vi jobbar mer effektivt och kvalitativt inom vård och omsorg. Effektiviseringen handlar inte enbart om att medicinsk utveckling går framåt, utan även om en verksamhetsutveckling inom styrning, organisation, kvalitetsarbete samt innovationsförmåga i hälso- och sjukvården. Vi måste även hitta vägar framåt där vi släpper gamla arbetssätt och skapar en förbättringskultur samtidigt som vi behåller kvalitet och har patienten i fokus.

Hälsooch sjukvårdssektorn är komplex och har många beroenden i flera led i vårdprocesser. För att säkerställa att patienterna får en god vård och omsorg krävs ett samarbete mellan organisationer, enheter och professioner.

Utredningar i denna komplexa värld är något som Sopra Steria har mycket god erfarenhet av. Vi har deltagit i och genomfört allt ifrån mindre avgränsade utredningar, till fleråriga utredningar inom olika vårdområden. Vi har förståelse för offentlig och politiskt styrd verksamhet likväl som utmaningar inom privat hälso- och sjukvård. 

Utredningar i all ära men det är resultatet som räknas.

Utredningar tydliggör mönster och processer. När bilden klarnar är det lättare se hur verksamheten kan förbättras. Utmaningen ligger i att förbättra verksamheten med bibehållen kvalitethänsyn till juridiska aspekter och patienten i fokus. På Sopra Steria är vi vana att navigera under dessa förutsättningar, ge förslag på förbättringar och att tydliggöra nya processer.

När verksamheter utvecklas och förändras påverkas rutiner och arbetssätt. Vi tror på att den mest framgångsrika utvecklingen äger rum när medarbetare engageras och agerar tillsammans. Det är först när människor blir delaktiga i verksamheten som idéer och strategi förvandlas till verklighet. Medarbetare som förstår arbetsplatsens mål och förutsättningar kan omsätta dem i sitt dagliga arbete. Förändringsledning är en central del i all verksamhetsutveckling.

Intresserad av att veta mer?
Ingela Junghahn
Sales