Sverige

Väldigt många organisationer, både inom den offentliga och privata sektorn, står inför en fundamental förändring i hur de organiserar sig, samarbetar och använder teknik. I en snabbt föränderlig värld är anpassning och värdeskapande avgörande för organisationers överlevnad. Många organisationer måste bryta med det traditionella arbetssättet för att hitta nya vägar till framgång. Vi är övertygade att artificiell intelligens (AI) kommer förändra allt, både förändringens hastighet som omfattning. Med detta som bakgrund har Sopra Steria lanserat en webinarserie under som fokuserar helhjärtat på artificiell intelligens (AI).

Bild kunde inte laddas in

Kickstarta er AI-resa: Användbara och ansvarsfulla integrationer

I vårt första webinar tar våra experter med dig på en resa genom AI-landskapet. De gör AI-området tydligare och mer begripligt, och ger dig en inblick i de olika stadierna av AI-implementering. Du får lära dig hur du kan navigera i din resa mot en mer AI-driven verksamhet, och inspireras av Sopra Sterias interna AI-resa och intressanta case vi arbetat med.

Läs mer och ta del av inspelningen här

Så kommer du igång med Copilot för Microsoft 365

I detta webinar går vi igenom grunderna för att komma igång med Copilot. Vi guidar dig även genom förutsättningar, säkerhet, integritet samt förutsättningar för att bli AI-driven.

Minimera risker med Copilot genom att begränsa åtkomsten till känsliga data samt definiera tydliga riktlinjer för hur Copilot interagerar med data, i linje med din organisations säkerhetspolicyer. Få insikter i hur Copilot för Microsoft 365 kan hjälpa till att effektivisera rutiner och ge stöd i dagliga uppgifter.

Läs mer och ta del av inspelningen här
Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Öka produktiviteten med Salesforce Einstein Copilot

I detta webinar kommer du att se hur Salesforce utnyttjar prediktiva och generativa AI-funktioner på sin plattform. Genom att implementera AI-baserade lösningar som utnyttjar ens egna data, kan kunder öka sin produktivitet och bli mer relevanta för sina egna kundbas. 

Läs mer och ta del av inspelningen här

Hur kan du som projektledare och arkitekt nyttja AI för att effektivisera arbetet

I detta webinar kommer du bland annat få insikter i hur du kan använda AI i ditt dagliga arbete för att förbättra språket och tonen i dokument och texter, samt hur man kan generera utkast för mejl, möten, beslutsunderlag och presentationer. Vi kommer att titta närmare på hur AI kan användas för skräddarsydda uppgifter, såsom att generera flödesdiagram och systembeskrivningar, samt hur man med exempelvis Copilot för Teams kan transkribera och automatiskt summera möten.

Läs mer och ta del av inspelningen här
Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Maximera tillgängligheten till interna information med hjälp av AI

Utforska hur AI kan revolutionera sättet vi söker information och fattar beslut inom företaget. Vi bjuder in till webinar där vi kommer att djupdyka i tekniken Retrieval Augmented Generation (RAG) och dess förmåga att anpassa språkmodeller till företagsspecifik data. Vi kommer även att jämföra RAG-tekniken med andra lösningar som Microsoft 365 Copilot och diskutera vilka datakrav som är nödvändiga för att uppnå optimal prestanda.

Läs mer och ta del av inspelningen här

Så använder du Copilot för Microsoft 365

Spendera mindre tid på att söka efter information och mer tid på att skapa värde. Oavsett om det gäller att analysera data, utforma rapporter eller planera projekt, kan Copilot hjälpa dig att effektivisera dina processer och optimera ditt arbetsflöde. Dessutom är Copilot designat för att integreras sömlöst med de verktyg och program du redan använder inom Microsoft 365 såsom Outlook, Teams och Excel.

Läs mer och ta del av inspelningen här
Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Accelerera effektiviteten med hjälp av AI inom CMS

I det här webinaret går vi igenom några av de mest framträdande AI-drivna funktionerna som nyligen tillkommit inom CMS. Vi kommer att berätta om hur företag kan bli effektivare och bygga bättre och mer kundnära tjänster med hjälp av AI, hur redaktörer kan få hjälp med innehållsarbete samt belysa områden som är viktiga att ta i beaktning tidigt, så som legala aspekter och dolda kostnader.

Läs mer och ta del av inspelningen här