Sverige

Vi fokuserar på tillgänglighet och skapar tjänster, lösningar och produkter som är användbara för alla, oavsett funktionsvariationer. Tillgänglighet handlar om inkludering och att ta hänsyn till människors olikheter och förmågor.

Genom att säkerställa tillgänglighet, från tillräckliga kontraster på text till att webbplatsinnehåll kan läsas upp av hjälpmedel, uppfyller vi de krav som lagstiftningen om offentlig digital service kräver.

Om din organisation behöver kompetensutveckling inom tillgänglighet erbjuder vi utbildningar som kan anpassas efter olika roller och kunskapsnivåer, både övergripande och mer specifika.


KONTAKT

Maria Hofverberg
Business Owner Creative
+46 70 255 45 43
maria.hofverberg@soprasteria.com

Maria Hofverberg, Business Owner

Win-win för alla

Cirka 20 procent av befolkningen i Sverige har någon form av funktionsnedsättning, vilket innebär att en väl utförd tillgänglighetsarbete behövs för att undvika exkludering.

Att ha en tillgänglig webbplats ger inte bara inkludering utan även fördelar som bättre SEO, högre konverteringsgrad och förbättrad användarupplevelse för alla.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Följer ni WCAG?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är internationella riktlinjer för tillgänglighet och sammanfattar de viktigaste kriterierna för att mäta tillgänglighet på en webbplats. För offentliga aktörer enligt lagen om offentlig digital service gäller uppfyllandet av WCAG 2.1 på nivå A och AA.

På Sopra Steria har vi daglig erfarenhet av dessa frågor och kan hjälpa dig att komma igång med ett framgångsrikt tillgänglighetsarbete, oavsett var du befinner dig i processen.

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi erbjuder tillgänglighetsgranskningar där vi granskar din webbplats enligt WCAG 2.1 och ger konkreta resultat, rekommendationer och prioriterade åtgärdsförslag. Våra granskningar kan även användas som underlag för tillgänglighetsredogörelser.

Med våra experter inom tillgänglighet kan vi också bidra till ditt utvecklingsprojekt genom att erbjuda helhetstänk, från kravställning till design, utveckling och produktion av tillgängligt innehåll.

Texten spelar en viktig roll för tillgänglighet, och vi kan hjälpa till med att granska och förbättra texter, rubriker och mikrokopior för att förbättra användarupplevelsen.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Tillgänglighetsanpassning för Sveriges Regioner och Kommuner

Sopra Steria har hjälpt att tillgänglighetsanpassning av Sveriges kommuner och regioners nationella vård- och insatsprogram. Ett gediget arbete där vi sett till att konceptet var kompatibelt med tillgänglighetskrav för digitala miljöer i offentlig verksamhet (WCAG 2.1).Vill du veta hur vi kan hjälpa just er?

Maria Hofverberg

Business Owner Creative

maria.hofverberg

+46 70 255 45 43