Sverige

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) inom Stockholms läns landsting stod inför utmaningen att modernisera sitt föråldrade system för hantering av ersättningar till privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter. Genom ett samarbete med Sopra Steria har HSF nu infört en smidig och säker digital lösning som förbättrar både arbetsflöden och kontrollfunktioner. Den nya lösningen sparar tid, ökar effektiviteten och säkerställer att skattepengar används korrekt.

Umaningen: Föråldrat system och manuell hantering 

HSF hanterade ersättningar till cirka 1 200 privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter med ett system som varken uppfyllde moderna säkerhetskrav eller gav tillräckligt stöd för analys och kontroll. Systemet hanterade månatligen cirka 100 miljoner kronor och var både tidskrävande och ineffektivt.

Tidigare krävdes det att vårdgivare manuellt rapporterade patientbesök, särskilt för utländska medborgare och utlandssvenskar. Detta innebar att fylla i pappersblanketter och skicka dem via post, vilket ledde till stor administrativ börda och långsam hantering.

Handläggare på SLL behövde varje månad manuellt kontrollera inrapporterade patientbesök mot olika listor för att säkerställa korrektheten. Granskningen av fakturor, ibland upp till 400 sidor, var både tidskrävande och ineffektiv.

Lösningen: En ny digital plattform

Sopra Steria utvecklade en digital lösning som effektiviserade HSF processer.

Den nya lösningen inkluderar digital rapportering av utlandspatientbesök, där fakturor automatiskt genereras och skickas till hemlandsting och Försäkringskassan. Ansökningar och anmälningar från vårdgivare hanteras nu digitalt, vilket sparar tid och minskar administrativa bördor.

Den digitala lösningen tillåter handläggare att godkänna månadens besök via en digital vy med simuleringsfunktioner för att enkelt hitta avvikelser. Säker tvåfaktorsinloggning med SITHS-kort ökar säkerheten och effektiviteten i kontrollprocesserna.

Dokument knutna till vårdgivare kan nu laddas upp och arkiveras digitalt, vilket eliminerar behovet av fysiska arkiv och sparar tid vid dokumenthantering.

Resultatet: Ökad effektivitet och säkerhet

Den nya digitala lösningen har revolutionerat HSF arbetsflöden. Med säker inloggning, utökad digitalisering av besöksrapportering, effektiv ärendehantering och förbättrade kontrollfunktioner har HSF ökat effektiviteten och minskat administrativt arbete. Mer tid kan nu ägnas åt kvalitetskontroll och snabbare handläggning av ärenden, istället för tidskrävande pappersarbete.

Den nya ARV-2-lösningen har tagit HSF ett steg längre i digitaliseringen av verksamhetsflöden. Digitaliseringen har även minskat användningen av fysiska dokumentarkiv, vilket sparar både tid och resurser.

HSF ansvarar för att invånarna i Stockholms län har tillgång till bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård, och den nya digitala lösningen är ett viktigt steg i att uppnå detta mål.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Jan Nordström
Business Owner
jan.nordstrom@soprasteria.com

Jan Nordström