Välj ditt land

HEMNET BLEV SVERIGES BÄSTA SÖKSITE

Webblösning med förbättrad sök och prestanda gav fler och nöjdare besökare.

Hemnet växte ur sin webbplats och fick problem med både prestanda och stabilitet. Detta innebar exempelvis att det kunde ta upp till flera timmar för fastighetsmäklaren att lägga upp information och bilder inför en försäljning. För besökaren betydde det att sidladdningar varierade kraftigt i tid och webbsidan upplevdes som trög. Gammal teknik gjorde det dessutom svårt att rätta till problemen, anpassa lösningen efter nya krav eller införa nya funktioner.

Sopra Sterias uppgift blev att ta fram en stabil lösning som kunde hantera fler användare. För en högre tillförlitlighet valdes en redundant lösning, vilket innebär att databaser, webb- och applikationsservrar arbetar parallellt och speglar varandra. Detta gör att Hemnet.se kan fungera även om någon del i lösningen skulle sluta fungera samt att uppgradering och underhåll kan utföras under full drift. 

Sedan första driftsättningen 2007 har Sopra Steria skött all drift, underhåll och teknisk utveckling av Hemnets servrar. Utöver det löpande förvaltnings- och utvecklingsarbetet har ett antal större förändringar genomförts, så som omstrukturering av design, sök- och resultatlogik samt förbättring av databasprestanda och skalbarhet. Några år senare lanserades ett nytt Hemnet.se med helt ny design där Sopra Steria var ansvarig för den tekniska plattformen och utvecklingen av denna. Idag har Hemnet tagit över förvaltningen och driver själva vidareutvecklingen av systemen.

Hemnet har fått en stabilare lösning som är flexiblare att arbeta med, samtidigt som den är lättare att anpassa efter förändringar i verksamheten eller för nya funktioner. För användaren har en bättre söktjänst gjort det enklare att hitta rätt bostad och webbsidan har blivit snabbare att använda. Förbättringarna har resulterat i flera nya besöksrekord och trafiken av unika besökare har ökat med 75 procent. Hemnet.se är därmed idag en av Sveriges största webbplatser.

System och produkter

Ruby on rails, Red Hat Enterprise Linux och PostgreSQL.

Hemnet är Sveriges största webbplats för bostadssök med 1,8 miljoner besökare i veckan och ungefär 1 miljon bostadsvisningar per dygn.