Sverige

Digital arbetsplats på Røde Kors

Digital arbetsplats för över 40.000 användare för att ge bättre hjälp till människor i nöd.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation som består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. I syfte att kunna ge bättre hjälp till människor i nöd behövde Röda Korset i Norge en digital arbetsplats som möjliggör ett effektivare och platsoberoende arbete. Den digitala arbetsplatsen skulle tas fram för att användas av över 40.000 människor spridda över världens alla kontinenter.

Røde Kors vision

Kundens vision var att den digitala arbetsplatsen skulle vara verktyget där alla arbetar tillsammans och därigenom bli bättre och starkare i sitt arbete. En viktig aspekt för att möjliggöra visionen var att arbeta plattformsoberoende i molnet. Lösningen byggdes därför med ett brett spektrum av Microsoft molntjänster.

Resultat

På drygt tre månader flyttade Sopra Steria över 40.000 användare från ett intranät som hade passerat bäst före-datumet till en modern lösning där Røde Kors kunde arbeta internt såväl som externt från dag ett. Kunden anförtrodde oss uppdraget som helhetsleverantör, vilket innebär att Sopra Steria idag står för förvaltning och arbete med nästa iteration av den digitala arbetsplatsen.

- Den nya lösningen har gjort det enklare att samarbeta för förtroendevalda, frivilliga och anställda på Røde Kors. Vi noterar även synergier i drift och support jämfört med det tidigare intranätet. Vi ser fram emot att lägga till ny funktionalitet i lösningen i fas 2, säger Trygve Mathisen, IT chef på Røde Kors i Norge

System och produkter
Office 365, Intranät, Exchange Online, Skype for Business Online, OneDrive for Business, SharePoint Online.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation som består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Røde Kors i Norge jobbar spritt över världens alla kontinenter.