Välj ditt land

Design & utveckling av Sveriges Kommunikatörers webbkoncept

För att fortsatt vara en stark branschorganisationen inom kommunikation behövde Sveriges Kommunikatörer se över sin digitala närvaro och visuella identitet.

Sveriges Kommunikatörer är branschorganisationen för alla som arbetar professionellt med kommunikation. De driver frågan om hur kommunikationen bidrar till framgång i företag och samhälle och utbildar inom kommunikation. De vill vara den mest attraktiva mötesplatsen för diskussioner om kommunikation och kommunikativ utveckling, vilket de gör genom att utbilda, initiera forskning, anordna event, nätverk och andra aktiviteter för sina medlemmar. Och för att fortsätta vara ledande inom sitt område behövde de utveckla och förbättra den digitala upplevelsen.

Utmaning

Sveriges Kommunikatörer hade identifierat ett behov av att ta fram ett nytt webbkoncept och visuell identitet/branding för att kunna stärka varumärket och höja användarupplevelsen. De ville också minska administrationen genom att öka möjligheten till självservice och genom att skapa bättre insiktsmöjligheter genom visualisering av verksamhetens nyckeltal och webbplatsdata. Den största anledning till att de valde att anlita Sopra Steria var att erbjudandet innehöll alla efterfrågade delar, som visualisering och konceptarbete samt utveckling av CMS (Episerver), CRM (Dynamics) och Power BI.

Lösning

För att konceptet skulle bidra till så mycket värde som möjligt för både organisation och deras medlemmar använde Sopra Steria en insiktsdriven metodik för arbetet, där förståelse för både organisationen och dess medlemmar skapades genom workshops tillsammans med kunden som kompletterades med djupintervjuer. Insikterna kokades ner till ett dokument som blev ledstjärna för det fortsatta arbetet med varumärkesstrategi och webbkoncept.

När konceptarbetet hade formulerats påbörjades implementationen av Sopra Sterias Front- och Backend-utvecklare som är vana att arbeta nära designteamet. Sopra Sterias CRM-team jobbade även med att utveckla Dynamics för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera det administrativa arbetet. Data & Analytics-teamet jobbade med att visualisera CRM- och webbdata i Power BI. Samarbetet inkluderade även en lärandeprocess i agil projektmetodik med stor delaktighet.

Lansering av den nya sajten med tillhörande integrationer gjordes genom två huvudleveranser, en enklare MVP (Minimum Viable Product) och en fullskalig version.

Leveransinnehållet bestod av:

  • Framtagning av måldokument för utvecklingen

  • Varumärkesstrategi

  • Webbkoncept

  • Implementation CMS

  • Vidareutveckling CRM

  • Uppsättning av Power BI + Google Analytics & Tag Manager

  • Integrationer med ekonomisystem och mailsystem 

Nästa steg

Lösningen driftsattes sommaren 2019 med gott resultat och ambitionen är att fortsätta utveckla såväl koncept som funktionalitet för att bidra till ännu mer effektivitet och en kontinuerligt förbättrad kundupplevelse.