Sverige

Sveriges Kommuner och Regioner

Design och utveckling av webbkoncept

Nationella vård- och insatsprogram är ett uppdrag hos Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet är att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola för att öka förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Detta innebar ett gediget arbete med utvecklingen av en ny styleguide. Samt att se till att konceptet var kompatibelt med tillgänglighetskrav för digitala miljöer i offentlig verksamhet (WCAG 2.1).

Mål: AA nivå i tillgänglighet.

Betyg: MVG (om vi, och kunden får säga det själva såklart).

Kund:
Sveriges Kommuner och Regioner

Lansering:
2019

Vad gjorde vi:
Webbkoncept
Grafik Design
Tillgänglighetsanpassning


Besök Vård och insats
Bild kunde inte laddas in

Ny webbplats

Den nya webben drivs av en lättnavigerad och intuitiv design driven av användarbehov. Utöver dess tillgänglighet och smidighet är den även skapad i Umbraco (CMS) för att låta redaktörerna själva kontrollera och skapa content i systemet - något som uppskattades enormt.

Bild kunde inte laddas in

Struktur och tillgänglighet

En omfattande genomgång av innehållsstruktur och designelement har lett till en tydligare presentation samt mer lättnavigerad webbplats. Den nya webbplatsen har även genomgått en grundlig tillgänglighetsanpassning efter rådande riktlinjer för digital offentlig verksamhet (WCAG 2.1) för att främja användbarheten.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Ny grafisk identitet

En ny styleguide med ny font och tydlig färgpalett. Fokus: kommunicera tillit, och struktur genom en enorm mängd data på ett smidigt, enkelt och tillgängligt sätt. Färger hjälper läsaren att tolka, fokusera och känna!

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Bild av UX-Director Maria Hofverberg

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta:

Maria Hofverberg

UX-Director

+46739487292

maria.hofverberg@soprasteria.com