Sverige

The Challenge

Vårt globala välgörenhetsinitiativ

Som ett av Europas ledande konsultföretag har Sopra Steria valt att ta ett aktivt samhällsansvar. Ett av dessa ansvarsområden är The Challenge, ett välgörenhetsinitiativ av och med Sopra Steria-anställda. Pengarna som samlas in kommer från våra egna anställda genom löneavdrag och insamlingsaktiviteter för att sedan doneras till skolor i Indien. 

För mer information: 
Nina Adilstam, HR-direktör
nina.adilstam@soprasteria.com

Insatser till skolor i Indien

Genom vår kontakt med Sopra Steria i Indien får vi direktkontakt och kan hjälpa över 60 skolor i Chennai, Noida och Pune. Våra utbildningsinsatser rustar barnen och ungdomarna inför framtiden och arbetslivet, vilket hjälper dem att höja levnadsstandarden inte bara för sig själva utan också för sina familjer. Insatserna säkerställer att skolorna har tillgång till bland annat datorer, utbildade lärare, solcellspaneler och rent vatten. Många av barnen kommer från svåra förhållanden som extrem fattigdom, alkoholism eller föräldrar som inte kan ta hand om sitt/sina barn.Vi ordnar därför även sommarskolor för barn som inte har någon plats att ta vägen när skolan stänger. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Stipendier

Skolungdomar har även möjlighet att söka Sopra Sterias stipendium som gör det möjligt för dem att få en högre utbildning. Många familjer har en näst intill obefintlig ekonomi och har därmed inte råd att låta sina barn studera på universitet.

 

Karriärcentrum

Sopra Steria i Skandinavien bidrar även med karriärcentrum där det tillhandahålls grundläggande IT-utbildning för skolbarn som närmar sig slutet av det tolfte skolåret. Inte alla får möjlighet att studera vidare från grundskolan, men genom att kunna använda datorer är de konkurrenskraftiga i kampen om att få ett fast jobb. Karriärcentret har också ett antal avtal med företag i närområdet och under de senaste åren har karriärcentret hjälpt över 200 ungdomar att få jobb. Karriärcentret tillhandahåller också IT-utbildning för personer med funktionsnedsättning - personer som i det indiska samhället inte får rätt förutsättningar för att kunna klara sig själva.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Insamlingsaktiviteter

Allt arbete med planering och genomförande av The Challenge görs på frivillig basis av och med Sopra Steria-anställda. Exempel på insamlingsaktiviteter är lotteriförsäljning med fina priser som har skänkts av företag, försäljning av fikabröd som anställda har bakat, och aktiviteter som yogaklasser, stegtävling, skattjakt där man får betala för att delta.

Insikter och perspektiv

Två av våra kollegor besökte just de områden och skolor som våra utbildningsinsatser går till i Indien, här fick de träffa de barn och ungdomar som fått stipendier och resurser som påverkat dem och deras familjers liv. Resan gav insikter om hur vi tillsammans verkligen kan skapa skillnad och värde för personer vi aldrig tidigare mött. 

"Vilken resa, ord kan inte beskriva den. Det har varit den mest intensiva ,emotionella och vackraste veckan jag varit med om. Det är en otrolig förmån att få se vilken skillnad vi som medarbetare verkligen gör under The Challenge, och.jag önskar att alla någon gång skulle kunna få uppleva det jag har fått göra under denna resa." - Mari Littmarck, Sopra Steria

Bild kunde inte laddas in