Sverige

Internationell utnämning inom Sopra Steria – Anders Grönlund blir Vice President för IAMCP (International Association of Microsoft Channel Partners)

Anders Grönlund är partneransvarig inom Sopra Steria på Microsoft sedan 2021 och har som uppdrag att stärka relationen och partnerskapet med Microsoft i Sverige. Sedan fyra år tillbaka sitter han även som ordförande i Sverige för intresseorganisationen IAMCP, International Association of Microsoft Channel Partners. Nu tar Grönlund klivet upp som Vice President i Europa för organisationen. 

- Att nu även bli utsedd som vice president i Europa för organisationen är givetvis en enorm personlig fjäder i hatten – men också ett bevis på att vi lyckats bra genom IAMCP i Sverige och att man sett detta från Europa håll – sen ger det även fördelar samt ännu bättre relationer för oss inom Sopra Steria och vårt stärkta partnerskap samt offensiva tillväxttakt med Microsoft och våra lösningar, säger Anders Grönlund, Partner Owner för Microsoft på Sopra Steria.

IAMCP är en professionell organisation för Microsoft-partners och som fokuserar på att hjälpa sina medlemmar att bygga och växa sina företag genom nätverk, utbildningar, certifieringar och opinionsbildning. Organisationen finns idag i ett 40-tal länder runt om i världen – och är ett viktigt forum för Microsoft.

IT-konsultbolaget Sopra Steria har sedan länge varit en viktig partner för Microsoft.  Dels som Microsoft Managed Partner vilket innebär att man är en av ca femtio utvalda, av totalt 4900 partners i Sverige. Dessutom är man en del av det nya partnerprogrammet MCPP som lanserades den 3 oktober där Sopra Steria är bland de första i Sverige att uppnå högsta certifiering i programmets alla sex områden och blir därför också Designated Cloud Solution Partner.