Sverige
Den här innovationen hjälper mig. Hur kan ni hjälpa till att ta det vidare

Den här innovationen hjälper mig. Hur kan ni hjälpa till att ta det vidare?

Det var den spontana reaktionen från en kund vid slutpresentationen när vi avslutade en av våra innovationsveckor. Teamet, som hade arbetat intensivt under en vecka för att utveckla en innovativ lösning på ett problem som kunden stod inför, fick återkopplingen som gav inspiration och glöd framåt.

Vår tanke med innovationsveckan?

När vi arbetar med innovationsveckor gör vi det utifrån ett nytt arbetssätt. Först tillsätter vi ett tvärfunktionellt team som tillsammans får till en kreativitet och möjlighet att tänka fritt utan att begränsas av gamla regler och ramverk. Modellen är sedan utformad så att vi först tar reda på allt om kundens situation och dennes utmaningar – vi sätter oss in i användarens liv och olika beteenden, och vi intervjuar slutanvändare – för att sedan föreställa oss hur det är att vara användaren. Vi kliver i en annan persons skor med andra ord. När vi har kommit så långt i vår forskning utarbetar vi en definition av utmaningen som sedan används i det fortsatta arbetet i innovationsmodellen.

Utifrån utmaningen/problemet skapar sedan det utsedda teamet ett antal prototyper för hur innovationen ska se ut som därefter testas på användare. Det viktiga i denna fas är inte att göra något perfekt utan att göra prototyper som snabbt kan testas. Genom att snabbt och kontinuerligt testa prototyper får man en omedelbar återkoppling på hur man ligger till och kan göra ändringar direkt. Detta arbetssätt innebär därmed att inga stora utvecklingskostnader behöver läggas ner i projekt. Man vet att man är på rätt väg.

Det häftiga med en innovationsvecka är att kunna tillföra idéer och innovationer till kunder som själva inte har möjlighet att hinna med det när de arbetar i den dagliga verksamheten. Innovationsveckan bidrar även till att kunderna får ett mod till att våga ta steget ut i den innovationsresa som är så nödvändig idag med tanke på digitaliseringens frammarsch.

När ska man använda sig av innovationsmodellen?

Om man inte byter perspektiv och vänder upp och ned på allt som man tror sig veta kan man heller inte förvänta sig nya och annorlunda resultat. Med hjälp av innovationsmodellen kan organisationen se helt nya möjligheter och det uppstår också en högre medvetenhet om vilka utmaningar som slutanvändaren har.

Innovationsmodellen lämpar sig till de flesta utmaningar och problem som kan uppstå för organisationer. Modellen kan användas både av små organisationer, men också av delar inom större organisationer. En av fördelarna med modellen är att det inte krävs några stora organisatoriska förändringar eller flertalet resurser för att sätta ihop ett fungerande team under en sådan här innovationsvecka.

Genom att arbeta utifrån innovationsmodell-tänkandet kommer man bort från organisatoriska stuprör och att all utveckling sker på FoU-avdelningen. Här tar man tillvara hela verksamhetens kompetens och under betydligt kortare tid. Innovationsmodellen bygger på att testa och utvärdera prototyper som tas fram. Det behöver inte ta lång tid för att nå ett resultat.

Hur gjorde vi?

En torsdag eftermiddag fick vi en förfrågan från en kund om vi skulle kunna titta på en utmaning som de stod inför i sin framtida utveckling.

På måndag förmiddag fanns det ett team på 11 personer hos oss som alla ville vara med och utveckla en innovativ lösning. Teamet bestod av utvecklare, testare, projektledare och verksamhetsutvecklare. Mixen av deltagarna var en förutsättning för att kunna ta fram en riktigt bra lösning, både från ett kund- och ett tekniskt perspektiv.

Därefter kom kunden till oss och presenterade sin utmaning.

Eftersom kunden inte var helt säker på vilken lösning de ville ha, fokuserade teamet först på att förstå vad kunden ville ha hjälp med. Under tisdagen blev det även tydligt att gruppen som varit uppdelad i två team nu behövde slås samman till ett team för att få maximal nytta av sina kompetenser. Veckan förflöt med många utmaningar och ibland frustrationer och framåt torsdagen var det högt tempo i arbetet.

Det som är så magiskt är att ur ett kaostillstånd föddes en kreativ lösning som mottogs av kunden med lovord. Och en önskan om att fortsätta arbetet med lösningen tillsammans med oss.

Tidigare resultat av innovationsveckan

Sopra Steria har under hösten 2018 kört ett flertal innovationsveckor för olika kunder. Utmaningarna har varit olika och varierat från hur man kan reducera buller i en stad, till nya sätt att resa på, till hur man kan individanpassa e-handel och hur man kan öka medlemsnyttan i ett fackförbund. Innovationsveckan ger oss och våra kunder möjlighet att förstå slutanvändaren på djupet, dess behov, önskningar och känslor. Genom ökad förståelse kan vi tillsammans fortsätta vår gemensamma innovationsresa. 

test

Inläggsförfattare

  • Monika Samuelsson

    Consultant