Sverige
Innovation som konkurrensmedel

Innovation som konkurrensmedel

Utöver normal konkurrens där företag konkurrerar på lika villkor sker nu en förflyttning till aktörer som går mot strömmen eller skapar egna villkor. Vi ser idag exempel på företag som med hjälp av innovativa lösningar eller processer förflyttar hela marknader eller skapar stora förändringar. I den världen måste de befintliga företagen springa ikapp eller riskera att dyka under.

Företag som Netflix gav konsumenter ett nytt sätt att konsumera TV på. Konkurrenterna som antingen hade TV som byggde på reklam eller hade premiumpris som var 3 gånger dyrare fick över några nätter anpassa sig. Andra exempel är Uber, Spotify, m fl.

Alla har de en gemensam nämnare, de gav ett bättre billigare alternativ till befintliga tjänster/produkter.

Vem äger facit?

Att vara efterklok är inte svårt, att agera i tid och att mota Olle i grind är däremot en utmaning. När ett nytt fenomen uppstår som upplevs som ett hot, använder vi alla försvarsmekanismer som finns tillgängliga. Det kommer aldrig att hända, det tar flera år innan det sker, de spelar på en annan marknad, o.s.v.

De senaste decennierna har våra företag sett ut så här, vi har ökat ett visst antal procent i omsättning, vinst, personal, marginal, marknad eller något annat mätbart område. Det skapar en trygg situation med en känsla av säker framfart. Våra företag sköts och utvecklas som det ska.

Så länge som våra konkurrenter befinner sig på samma spelplan så kan vi tävla genom att trimma våra erbjudanden, bli vassare på sälj, utöka vår marknad, vidareutveckla vår produkt, o.s.v.

Det är på grund av den här tryggheten, som vi har byggt upp under decennier, som nya bolag hittar svagheter och nyheter.

Om nu Olle redan står i grind?

Innovativa lösningar förhindras bäst genom innovativa lösningar. Det gäller att vara snabbare än de bolag som vi ser komma eller redan har startat. Många av de nya bolagen lever i en gigekonomi där det går  snabbt att utmana, testa och vinna eller försvinna, medan många av de andra bolagen har haft god tid på sig att bygga en ryggsäck som ibland kan göra det lite svårare att springa i samma takt.

Men om man nu sitter med en ryggsäck, har sina tre-årsplaner för sitt bolag, hur gör man då?

Marknadsutveckling genom innovation och lekfullhet

Om vi tänker oss våra planer som en rak linje som pekar snett uppåt till höger så kan den representera vårt bolag inom många olika aspekter, marginal, omsättning, tillväxt o.s.v.

För att hitta nya möjligheter och skapa en miljö för kreativ tillväxt är det lämpligt att på ett lekfullt och innovativt sätt testa och utmana. De gröna pilarna symboliserar projekt som ibland gör tvärtemot det vi gör idag, ibland går de på tvären eller som ett parallellt spår. Syftet är att ta pulsen på sig själv. Om ett innovationsprojekt inte tillför något så kan resultatet vara en bekräftelse på det man gör redan idag. Testen kommer åtminstone bidra till ökad kunskap. En utmaning är bedriva innovation inom ramen för det linjära arbetet, att få in det som en del av en projektplan. Mitt tips är att sluta försöka! Innovation bör ske parallellt och i korta leveranser för att uppnå snabba mätbara resultat.

Kan vem som helst skapa innovation?

Förmågan att skapa innovation handlar mycket om att våga ifrågasätta sig själv och det man arbetar med. Att våga prova något nytt, en ny idé eller ett nytt arbetssätt. En fördel är att skapa grupper av personer från olika delar av en verksamhet för att skapa bredd på idéer och diskussioner. Är det personalen som sitter i växeln eller personal som köper in växeln som har den största erfarenheten hur det fungerar och vilka utmaningar som finns?

Vad behövs för att komma igång?

Ett motiverat team bestående av personer med olika erfarenhet, ett eller flera områden att fokusera på samt en metod som säkerställer arbetets gång. Med dessa tre ingredienser kommer man långt men en erfaren innovationsledare som kan verktyg, metoder och ser till att teamet kommer framåt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

Det finns idag ett antal stora metoder tillgängliga på marknaden som t. ex. design thinking, circular design, lean startup, google design sprint m. fl. Med en pragmatisk syn på metoder så är oftast den bästa metoden en kombination av flera metoder för att anpassa både för tillfället och företaget. Det är här som innovationsledaren har en viktig roll att plocka fram rätt process och rätt övningar för att säkerställa att ett resultat uppnås.

Resultat

Det finns givetvis ingen garanti att varje innovationsövning kommer fram med en ny, innovativ produkt eller ett nytt arbetssätt. Precis som i sportens värld så vet alla hur man vinner en match, vi har en plan, en strategi, sen gör vi flest mål…så når vi framgång! Men precis som i sportens värld så ska även en förlust leda till vunnen kunskap. Med vinsterna får vi framgång, med förlusterna lärdom.

En del resultat kan vara ett företags nästa produkt som garanterar företages långsiktiga överlevnad (3M, en underbar historia om Post-IT™), en del resultat kan ge insikt om marknadsförändringar som måste hanteras (Kodak).

Innovationsarbete ska vara enkelt

Att arbeta med innovation bidrar till marknadsmöjligheter och attraktionskraft. Att lyckas med en innovationsdag eller en innovationssprint skapar energi och glädje. Den positivitet och energi våra medarbetare förmedlar efter att deltagit i våra innovationsveckor är fantastisk. För min personliga del så är ögonblicket mellan det att vi levererar ett resultat till kundens reaktion lika spännande varje gång.

Innovationsarbete ska vara enkelt och är minst lika viktig som marknadsföring och sälj inom ett modernt bolag. Det enklaste sättet att komma igång kräver inget mer än ett beslut att starta. För att arbetet ska vara effektivt behövs en ledare med kunskap runt innovationsmetoder och övningar. Om det underlättar så föreslår jag tre paket som kan tas med i företagsmål eller affärsplaner. Det går givetvis att kombinera dessa:

  • Inför en eller flera innovationsworkshop per år, månad eller vecka. Samla personal, användare, externa partners eller varför inte personer som använder konkurrerande produkter. En workshop kan vara en dag, halvdag eller några timmar på en konferens. Med rätt ledning och metod bygger det gemenskap och glädje samtidigt som det skapar en del kunskap och möjligheter för företaget.

 

  • På samma sätt som en workshop kan arbetet utföras i form av en design sprint som är en vecka lång. Vi använder ordet innovationsvecka. Målet är att på en veckas tid leverera en produkt eller tjänst som ger ett mervärde för bolaget. Veckan inleds med att innovationsteamet får ett område/situation att arbeta med. Teamet arbetar vidare enligt en fast veckoplan och har som uppgift att i slutet av veckan sälja in sitt resultat till företaget. Vi genomför löpande innovationsveckor med spännande resultat och stor glädje bland vår egen personal.

 

  • Är innovation ett strategiskt val eller måste ske inkrementellt så är förslaget att tillsätta en innovationsledare inom företaget som ansvarar för innovation governance. Innovationsledaren ansvarar för att föra dokumentation om möjliga områden som underlag för workshop eller innovationsvecka. Ansvaret är också att hantera de stödfunktioner som behövs för att skapa en innovativ miljö för teamet. Med erfarenhet från våra kunder har vi en metod som bl. a. hanterar drift-/nätverksstöd, ekosystem, datasupport m. fl. Innovationsteamen ska bara fokusera på arbetet och inte fastna i organisatoriska/tekniska utmaningar.

 

Innovation skapas med hjälp av ett metodiskt arbete för att skapa nya möjligheter. Som biprodukt till att hitta nya möjligheter uppnås kunskap under trevliga former. Det är tillåtet att göra fel, göra om, köra i diket. Se till att göra det tidigt och nyttja erfarenhet i fortsatt arbete.

 

test

Inläggsförfattare

  • Johan Plogfeldt

    Innovation Manager DigiLab