Sverige
kollega sitter med laptops och telefon

Del 1: Vad kostar det att INTE ha ett CRM?

Bloggserie: Vad kostar Microsofts CRM?

Kan det vara så att du…

… ska investera i ett nytt CRM-system?
… redan har Microsofts CRM och vill nyttja det ni betalar för bättre?
… vill se över besparingsmöjligheter för CRM-kostnader?
… tycker det är krångligt med Microsofts licensmodeller?
… helt enkelt är nyfiken på vad Microsofts CRM kostar?

Då är du varmt välkommen att läsa denna bloggserie!

Jag ska guida dig igenom de grundläggande aspekterna av Microsofts licensstruktur inom Dynamics 365, varför det är viktigt med en Microsoft-partner samt ge exempel på en kostnadsbild.

Microsofts CRM heter Dynamics 365 (D365) och består primärt av delarna Sales, Marketing och Customer Service, samtliga delar täcks i denna bloggserie. Det som inte täcks är Field Service och Project Operations. Värt att notera är att jag endast fokuserar på molnlösningar, således är on-premise exkluderat.

Bloggserien består av följande delar:

Välkomna till del 1 i bloggserien på temat "Vad kostar Microsofts CRM?" 

Denna bloggserie fokuserar på kostnader och licensstruktur inom Microsoft Dynamics. För att värdera kostnaderna är det viktigt att relatera dessa till värdet de skapar.

Kostnaden för att ha ett undermåligt, eller rent av inget CRM alls, kommer sannolikt vara högre än kostnaden för att ha ett! 

Ett fungerande och effektivt CRM kan, bland mycket annat:

 • Samla kunddata, till exempel överblicka alla kunder med relevant information
 • Leda till bättre kundrelation och kundnöjdhet, till exempel genom snabbare och mer träffsäker service
 • Hitta nya affärsmöjligheter, till exempel genom att skapa kundresor eller publicera marknadsmaterial
 • Ge dig data och analyser, till exempel vad kunder köper och vad som finns i er försäljningspipeline
 • Effektivisera internt samarbete och kommunikation, till exempel genom att använda processflöden som strukturerar arbetssätt och datainsamling
 • Automatisera processer, till exempel genom automatiska rapporter eller flöden
 • Vara det dagliga systemet som hjälper dig, till exempel med prioriteringar, planering och KPI-uppföljning
 • Skapa engagemang hos användaren, till exempel genom gameification


Ovan exempel kan bara ni som företag själva sätta ett värde på. Det finns forskning på Return of investment (ROI) för CRM. Denna bloggserie går inte in på djupet kring ROI, men följande frågor kan förslagsvis ställas för att bedöma ROI.

Om vi har ett välfungerande CRM…

 • Hur mycket ökad försäljning kan vi få?
 • Hur mycket mindre tid spenderar vi per affär?
 • Hur många fler leads kan vi få från marknad och övrig organisation?
 • Hur kan vi förstå och prioritera vår vardag bättre? Hur kan vi arbeta med affärsmöjligheter som ger oss försäljning? Hur mycket höjer vi vår hitrate?
 • Hur mycket kan vi minska churnrate tack vare bättre relation och förståelse för kunderna?
 • Hur mycket merförsäljning kan vi få?


Ett par hundralappar per användare per månad kommer betala tillbaka sig snabbt.

Frågan är inte om man ska ha ett CRM-system, frågan är snarare:

Vilket CRM ska vi ha och hur ska det användas?

 

Se vad vi kan hjälpa till inom Affärssystem och CRM

test

Inläggsförfattare