Hälsa

Sjukvården är i förändring. Starkare nationell styrning, behovet för standardisering och en starkare patientorientering är aktuella ämnen.

Forskning visar att ny teknik i sig inte löser alla utmaningar. Patienten har liten nytta av ny teknik, om den inte stödjer läkarens behov under konsultationen. Genom rätt fokus på vad tekniken ska bidra med kan man uppnå stora vinster.

Det är lovande för framtiden att det nu finns ett starkt nationellt engagemang för att etablera sjukvården i Skandinavien som en digitaliserad samhällsarena. Genom politisk styrning, starka kompetensmiljöer och förändringsvilja kan målet uppnås.

Vi kan hjälpa till

Sopra Steria hjälper varje dag i digitaliseringen av sjukvården. Vår kompetens handlar om att utnyttja teknik och processer och vi uppskattar bäst att ta ansvar för stora samhällskritiska projekt. Det handlar om engagemang och beslutsamhet.

Fler och fler väljer Sopra Steria

Sopra Steria hjälper många av Skandinaviens största och mest krävande företag. Här är ett urval av våra kunder i sjukvården:

  • Folkehelseinstituttet
  • Helse Sør-Øst
  • Helsedirektoratet
  • Läkare utan gränser
  • Oslo universitetssykehus
  • Pharmaq
  • Prosjekt nytt østfoldsykehus
  • Sykehusapotekene
  • Sykehuset Innlandet
  • Sykehuspartner

Har du några frågor?

gunnar_morne_120x120Gunnar Mørne
Business Development Director Health Sector, Scandinavia
Tlf: +47 971 81 712
E-post: gunnar.morne@soprasteria.com