Sverige

Skapar Skandinaviens största design- och innovationsmiljö

Sopra Steria och EGGS Design går samman för att skapa den ledande design- och innovationsmiljön i Skandinavien.

- EGGS Design är ett starkt företag som har etablerat sig som en ledstjärna inom designdriven innovation och affärsutveckling. Jag är stolt över att de nu blir en del av Sopra Steria, och vi ser fram emot att bygga en ny framtid tillsammans. Totalt kommer vi att vara närmare 300 medarbetare i design- och innovationssegmentet, säger Kjell Rusti, VD för Sopra Steria Skandinavien.

- Vi har länge haft en av de största designmiljöerna i Sopra Steria, men både vi och kunderna ser hur viktigt det är med design för att lyckas med digitalisering och hållbar affärstransformation. Det här gör att vi vill gasa på inom detta område. Genom sammanslagningen med EGGS får vi också ett starkt varumärke, otroligt många skickliga medarbetare och gedigna kundreferenser inom innovation i alla sektorer. Vi kommer bevara företaget som en egen affärsenhet i Sopra Steria – men med tätt samarbete med våra övriga affärsenheter. Vi ser på detta som ett partnerskap, säger Kjell.

Designorienterade metoder med fokus på hållbarhet och människor blir allt viktigare i företagens transformationsprocesser. Bra och användarcentrerade lösningar behöver innovation baserat design thinking, affärsdesign, tjänstedesign, industridesign, digital design och mycket mer. Med nya organisationsformer där tvärvetenskapliga och flexibla eller agila team står i centrum, blir det viktigare än någonsin att det finns designexpertis i hela organisationen.

Delar värderingar och människosyn

Ulla Sommerfelt är VD för EGGS och var också medgrundare då företaget startades upp för 10 år sedan. Hon har alltid haft ambitioner om internationell tillväxt, och har länge önskat sig en partner att växa med:

- Det känner vi att vi har fått i Sopra Steria. Jag kunde inte föreställa mig en bättre partner att vidareutveckla det vi tycker är världens bästa arbetsplats för kreativa människor. Vi delar värderingar och människosyn och är bägge ambitiösa företag som drivs av tillväxt och entreprenörskap, säger hon.

Sommerfelt är säker på att sammanslagningen kommer att stärka relationen till existerande och framtida kunder.

­- Vi har redan satt mål för vad vi ska uppnå på marknaden framöver. Med detta partnerskap inom teknik och design kommer vi att stå starkare tillsammans för våra kunder, och för att skapa en bättre omvärld, säger hon.

Strategiskt verktyg för förändring

Precis som Kjell Rusti är hon övertygad om att design är ett strategiskt verktyg för att skapa förändring.

- Designmetoder används inte bara till att utveckla nya produkter, utan också för att till exempel skapa helt nya affärsmodeller, helhetslösningar för användare och bättre partnerskap globalt. Världen står inför enorma förändringar och designerns verktygslåda kommer bara att bli viktigare och viktigare, avslutar Sommerfelt.

Sommerfelt kommer att ingå i Sopra Sterias ledningsgrupp och kommer att fortsätta leda affärsenheten EGGS Design.

EGGS har i dag 120 medarbetare i Skandinavien, medan Sopra Steria har 2 800 medarbetare, varav 180 personer jobbar inom design och användarcentrerad innovation.

Sopra Steria och EGGS Design

STÖRST. Genom att gå samman skapar Sopra Steria och EGGS Design den största design- och innovationsmiljön i Skandinavien. På bilden, fr. v.: Kjell Rusti, VD Sopra Steria Skandinavien, Ulla Sommerfelt, VD EGGS Design, Paal Holter, Chief Experience Officer EGGS Design, och Anette Urhamar, Direktör för Xperience på Sopra Steria

Om EGGS Design

EGGS är ett design- och teknikkonsultföretag som levererar innovationslösningar till verksamheter inom de flesta branscher samt offentlig sektor. EGGS har ett starkt fokus på att skapa världens bästa arbetsplats för kreativa personer.

Företaget är specialiserat på designdriven innovation inom teknik, industridesign, digital design, servicedesign, varumärkesdesign och affärsdesign. EGGS har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till att skapa lösningar som är bäst för användare, näringsliv, samhälle och planeten.

EGGS Design har 120 kreativa människor fördelat på 5 kontor; Köpenhamn, Oslo, Stavanger, Trondheim och Bergen.

Läs mer om EGGS Design

Vill du veta mer?
Lisa Midbrink
Marketing Manager