Sverige

Sopra Steria har skrivit under Microsoft Partner Pledge för en hållbar och inkluderande framtid

Microsoft Sverige har lanserat Partner Pledge som är ett initiativ som syftar till att skapa en bättre värld med hjälp av modern teknik. Ett initiativ som vi med glädje har valt att ansluta oss till.

Initiativet Partner Pledge grundar sig i Microsofts vision om att göra det möjligt för varje person och organisation att uppnå mer och ständigt bli bättre. Med initiativet uppmuntrar Microsoft Sverige sina partnerorganisationer att gå samman för att stärka den digitala kompetensen i Sverige, stödja den etiska och ansvarsfulla utvecklingen av AI-lösningar, bidra till en inkluderande och mer diversifierad arbetsplats samt att bidra till en hållbar framtid.

- För oss på Sopra Steria är det lika viktigt att arbeta för människors bästa som det är att utnyttja tekniken fullt ut och att vi tillsammans med våra medarbetare, partners och kunder jobbar för att skapa en bättre framtid. Att förändra världen är inget enmansjobb och därför var det ett enkelt val när vi fick frågan om att ansluta oss till Microsoft Partner Pledge, säger Anders Grönlund, Partner Owner för Microsoft på Sopra Steria. 

Microsofts partners ansluter sig till fyra viktiga pelare i samband med undertecknandet av Partner Pledge. Dessa är:

Mångfald
Ett löfte om att sträva efter att utveckla en mer inkluderande arbetskraft genom att exempelvis synliggöra befintliga jämställhets- och jämlikhetsutmaningar, jobba för mer inkluderande rekryteringsprocesser samt arbeta för en stark representation i samtliga nivåer inom organisationen.

Hållbarhet
Ett löfte om att bistå i att nå de svenska klimatmålen genom att bland annat främja innovativa lösningar, integrera hållbarhetsarbetet i strategiska partnerskap samt öka transparensen kring egna CO2-utsläpp.

Digital kompetens
Ett löfte om att utveckla en arbetskraft med starkare digital kompetens genom att till exempel säkerställa de anställdas möjligheter att utöka sina kvalifikationer samt erbjuda lärlingstjänster och praktikplatser till studenter och arbetssökande.

Utveckling av ansvarsfulla och etiska AI-lösningar
Ett löfte om att hjälpa till att utveckla artificiell intelligens med fokuset att alltid sätta människans perspektiv i centrum, som gör samhället till en bättre plats och är i linje med AI-designprinciper som grundar sig på tydlighet, ansvar, rättvisa och etik.

Här kan du läsa mer om Microsoft Partner Pledge

Microsoft Partner Pledge

Intresserad av att veta mer?
Anders Grönlund
Partner Owner för Microsoft