Sverige
Smart robotic farmers in a vegetable farm

Internet of Things – vart är vi på väg?

Har du märkt hur Internet of Things (IoT), Sakernas Internet, håller på att förändra både din vardag, vårt samhälle, företag och IT-branschen i grunden? IoT är ett hett område på mycket snabb frammarsch.

I en kommande bloggserie kommer vi att dela med oss av spännande spaningar inom just IoT-området. Det som du läser nu är det första inlägget i serien och vi väljer därför att börja med en introduktion, för att i de senare blogginläggen gå mer ner på djupet. Vill du diskutera eller veta mer är du varmt välkommen att kommentera eller höra av dig till författaren.

 

Vad är IoT?

IoT handlar om att förse maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder, fraktgods, med mera, men även djur och människor, med sensorer. Sensorerna kan ge oss information om status för saker, människor och djur och deras omgivningar. Vi kan genom IoT också styra saker på distans. För många företag och organisationer är IoT en vital del av en digital transformation som öppnar för nya tjänster och affärsmöjligheter. Det lägger också grunden för ”Smarta städer” och ”Smarta samhällen” med mera.

Det mesta inom IT handlar i grunden om att data föds någonstans, bearbetas och hanteras för att sedan användas av någon eller något. Tyvärr har IT-branschen ofta lidit brist på relevant data, men med IoT ändras detta drastiskt. När sensorerna blir massproducerade, billiga och har lång batteritid får vi allt fler sensorer som genererar massvis med information. I full skala pratar vi om kanske hundratusentals eller miljontals sensorer för vissa tillämpningar.

Uppskattningsvis finns det ungefär 20 miljarder IoT-sensorer i bruk i världen idag och hittills har antalet fördubblats för varje år. Kanske kommer utvecklingen gå ännu snabbare framöver?

 

Vad används IoT till?

Här kommer några enkla exempel, för dig som ännu inte är helt bekant med IoT.

 1. Smart industri
  IoT är en del av det som kallas Industri 4.0. Genom sensorer får företag järnkoll på sin produktionsmiljö och sina produkter. Man låter till exempel sensorer känna av förslitningsdelar och utrustning. Får man signaler att något börjar bli slitet eller krånglar, kan man byta ut delar i förväg innan man får produktionsstopp eller produkten slutar fungera. Det här kallas prediktivt underhåll.

 2. Smarta hem
  På konsumentsidan handlar det mycket om hemautomation. Idag kanske mest intressant för den teknikintresserade. Imorgon vardag för de flesta av oss. Ofta enkla saker, som att på distans tända och släcka lampor, reglera energiförbrukning, värme och ventilation, hantera sin musik, TV och streamingtjänster, övervakningskameror, hantera vitvaror, dammsugare, brand-, koldioxid- och fuktvarnare, inbrottslarm med mera. Det finns flera standarder att välja mellan som ger olika fördelar och varierande utbud av prylar.

 3. Smarta städer
  Smarta städer handlar om intelligenta lösningar för ett bättre liv och enklare administration och skötsel av samhället. Här är IoT en av de viktigaste byggklossarna. Det kan vara enkla saker som att visa temperatur för alla badplatser eller styra park- och gatu-belysning. Mer avancerat – informera om lediga parkeringsplatser. Ännu mer komplext – sköta trafiksignaler eller hålla koll på levnadsvanor för seniorer och äldre och larma om något oväntat inträffar. Eller planera snöröjning och förebyggande åtgärder vid halka eller markskötsel med hjälp av sensorer och väderdata från SMHI. Inom kollektivtrafik har man börjat mäta det mesta på sina fordon, som position, antal passagerare, inbromsningar, bränsleförbrukning med mera, för att få koll på sin trafik och erbjuda bättre service till resenärerna.

 4. Smart samhälle
  Intelligenta lösningar behövs inte bara i städerna. Vårt elnät är i stort behov av intelligent hantering, så kallade Smarta Elnät, när allt fler börjar producera el lokalt med solceller och vindkraftverk som också kräver balansering av effekt och el då solen inte skiner och det är vindstilla. Dessutom har vi idag allt fler elfordon på vägarna som behöver laddas, ofta vid samma tillfällen. Här kan IoT användas för övervakning och styrning. Sjukvård, äldreomsorg och trygghet för seniorer och äldre är ett eget IoT-område med många framväxande lösningar. Här flyter privat och offentlig sjukvård ihop med hemelektronik och biosensorer, till exempel smarta klockor som har koll på vår hälsa. Detta kan drastiskt förändra och förbättra våra möjligheter till trygghet och hälsa, inte minst på äldre dar.

 

Kommande blogginlägg i denna serie

Detta var en kort introduktion till Internet of Things. Listan på idéer och användningsområden för IoT kan göras väldigt lång, men nedan har vi valt ut några fördjupningsområden som vi hoppas kunna återkomma till i kommande bloggposter.

Tillämpning av IoT

Här tänkte vi fördjupa oss inom några verksamhetsområden där IoT gör nytta, bland annat:

 • Industri 4.0
 • Ökad frihet och trygghet för äldre och seniorer
 • IoT och friluftsliv
 • IoT och Smarta städer
 • IoT inom kollektivtrafik och transportsektorn

Upphandling av IoT

Att köpa in eller upphandla IoT är idag en stor utmaning, både för företag och offentlig sektor. Här är Sopra Steria aktiv i flera nationella initiativ för att underlätta processen. Denna blogg kommer bland annat att handla om kravställning kring:

 • IoT-plattformar
 • Sensorer
 • Kommunikationsteknik för IoT
 • IoT och molnet
 • Innovation och nyutveckling

Trender och standardisering inom IoT

Här tänker vi lyfta fram:

 • Några pågående IoT-initiativ i Sverige
 • Några internationella organ och aktörer
 • Svensk och internationell standardisering inom IoT

IoT i större skala

Många IoT-projekt idag genomför piloter för IoT i begränsad omfattning. Samtidigt har IoT stor potential att effektivisera och generera besparingar, affärsmöjligheter, ökade intäkter och ökad verksamhets- och samhällsnytta. Detta kräver att man planerar för IoT på längre sikt och har en god plan för hur man ska skala upp sina IoT-satsningar, förvalta dem och räkna hem dem.

Några områden vi kommer att reflektera kring:

 • Integration av IoT, verksamhetssystem och verksamhetsdata
 • IoT och säkerhet
 • Digitala tvillingar
 • Bearbetning och lagring av IoT-data
 • Interoperabilitet
 • IoT och AI (Artificiell Intelligens)
 • IoT och GIS (Geografiska Informationssystem)
 • Affärsmodeller och micro-betalningar
 • IoT och hållbarhet, jämställdhet, mångfald, inkludering, integritet och etik

 

Nyfiken på mer?

Vill du mer om hur data används inom industrin, energibranschen, kollektivtrafik, smarta städer etc? Kolla in Sopra Sterias serie Data Spotters på YouTube där våra dataexperter diskuterar hur data används idag och hur den kan användas imorgon.

 

Torbjörn Lahrin har en lång bakgrund inom IT, med bland annat uppstart av flera IT-företag i bagaget. Han är även ordförande för Advisory Group 21 (AG21), som är en internationell expertgrupp med ansvar för frågor kring IoT och Utilities (bl.a. Smarta städer, Smart energi och Smart kollektivtrafik). Torbjörn är även deltagare i Advisory Group Digital Twin (AG27), en internationell expertgrupp som ska arbeta med frågor kring Digitala tvillingar. Sopra Steria deltar även som enda större IT-konsultföretag i TK IoT, den svenska standardiseringskommittén för IoT.

test

Inläggsförfattare