Välj ditt land

TELEKOM

Aktörer på telekommarknaden befinner sig på en arena vars förutsättningar förändras i snabb takt. För att konkurrera framgångsrikt krävs ett flexibelt IT-stöd och en snabbrörlig verksamhet. Sopra Steria har ett stort kunnande inom både verksamhet och teknik efter många lyckade projekt och uppdrag hos telekomoperatörer.

Redan 1995 fick Sopra Steria sitt första stora projekt inom telekombranschen. Det bestod i att implementera lösningar för fakturering och kundhantering för Com Hem. Idag har vi, förutom ComHem, ett stort antal telekomkunder i Sverige, Norge och Finland, bland annat driver vi framgångsrika projekt hos Tele2, Telenor och RiksTV för att nämna några.

Affärssystem

Med Sopra Steria som it-partner kan operatörerna anpassa sig till dagens utmaningar och morgondagens möjligheter på telekommarknaden. Vi har lång erfarenhet av införande, förändringar och anpassningar av it-lösningar inom området Business Support System (BSS) så som billingsystem, CRM-system och orderhanteringssystem.

Sopra Steria erbjuder experter och helhetslösningar kring verksamhetsutredningar, kravhantering, projektledning och systemintegration. Vi utvecklar lösningar med hjälp av väl beprövade metoder i samverkan med våra partners och tillhandahåller även applikationsförvaltning till flera telekomoperatörer i Norden.

Produkter och partners

  • Hansen
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Open CRX
  • MSA Focus
Intresserad av att veta mer?
Anders Uddenberg
Säljchef