Sverige

Modern lösning på ett föråldrat verksamhetsstöd

Region Stockholm stod inför en utmaning med sitt befintliga verksamhetssystem som inte gick i linje med övriga stödsystem samt blivit svårt och dyrt att underhålla. För att lösa detta anlitades Sopra Steria för att utveckla ett nytt verksamhetsstödsystem, Libretto 2.0. Resultatet blev en modern lösning med en sammanhållen navigering och användarupplevelse.

VILL DU VETA MER?

Ingela Junghahn
Sales
ingela.junghahn@soprasteria.com 

Bild kunde inte laddas in

Bakgrund och utmaning

Region Stockholm har använt verksamhetsstödet Libretto i över 10 år, ett system som vuxit fram organiskt och blivit omständigt att vidareutveckla. Förvaltningen blev dyr och krävande och användarupplevelsen linjerande inte med övriga systemstöd. För att lösa problemen beslutade man att upphandla utvecklingen av ett Libretto 2.0.

 

Utmaningarna man såg med projektet var hanteringen av komplexa processer inom verksamheten, behovet av en ny autenticering som anpassas till befintliga tandvårdslösningar samt anpassning till nya regelverk och avtal.

Uppdrag och resultat

Sopra Steria fick uppdraget att skapa en ny arkitektur som stöder Region Stockholms krav på lösningar för autentisering och säkerhet. Projektet bestod av sju applikationer och utvecklades av ett agilt team med olika specialister. Alla verksamhetskrav bröts ned till UserStories i en Backlogg i samverkan med beställarens kravansvarige. Teamet utvecklade och testade lösningen genom kodgranskning och systemtester i olika sprintar och lämnade sedan över den till beställaren för testning.

Resultatet blev en modernare lösning med en enhetlig navigering och användarupplevelse. Flera processer har en enhetlig hantering vid vårdrapportering. Valideringar och filinläsningar från externa vårdgivare går snabbare och lösningen har bättre förutsättningar för effektivisering och att kontrollera och förhindra felaktig vårdrapportering.

Det agila teamet bestod av: 

  • projektledare
  • kravanalytiker
  • lösningsarkitekt
  • systemutvecklare för backend och frontend
  • UX-expertis
  • testledare

 

Bild kunde inte laddas in