Sverige

BESLUTSSTÖD GAV SL SAMLAD OCH UPPDATERAD BILD AV NULÄGET

Beslutsstöd för uppföljning, styrning och planering optimerade flödet i kollektivtrafiken.

Storstockholms lokaltrafik har som uppgift att förse regionen med en väl fungerande kollektivtrafik, med stora krav på kostnadseffektivitet och få avvikelser i trafiken. För underlag för detta arbete samlades trafikinformation in från ett stort antal interna system och trafikentreprenörers egna databaser. Detta gav en spridd och komplex lösning som gjorde det svårt att få en samlad bild, samtidigt som det medförde mycket manuellt analysarbete. Dessutom efterfrågades större fokus på nyckeltal och ständigt aktuell data.

Sopra Steria utvecklade en beslutsstödsplattform som används för planering, styrning och uppföljning av hela kedjan från försäljning fram till genomförd trafik. Med 700 000 resenärer dagligen och över 150 miljoner biljettköp under ett år byggdes lösningen för att kunna hantera stora volymer av komplex data. Lösningen kopplar samman och presenterar information från en mängd olika system, och hanterar exempelvis data för genomförda och planerade avgångar, biljettvalidering och biljettförsäljning.

Initialt bidrog Sopra Steria med projektledning, arkitektur, krav, utveckling och test. Idag står Sopra Steria som applikationsleverantör, vilket innebär förvaltning och vidareutveckling av systemet. Det komplexa beslutsstödet ställer stora krav på förvaltningsorganisationen och ett flertal personer med spetskompetens inom Business Intelligence arbetar med lösningen dagligen.

SL får nu genom sitt beslutsstöd en samlad och aktuell bild av var verksamheten befinner sig och är på väg. Det ger bättre analysmöjligheter och hjälper SL att optimera flödet i kollektivtrafiken samt ge ett mer anpassat utbud till resenären. Genom att samla viktig data från olika verksamhetsgrenar på ett och samma ställe blir arbetet enklare för SLs medarbetare och antalet system kan minskas. Dessutom har lösningen möjliggjort att manuellt arbete kan digitaliseras.

System och produkter

SQL server 2012, Fast Track Data Warehouse, SharePoint 2013.

Storstockholms lokaltrafik har som uppgift att erbjuda prisvärd och väl fungerande kollektivtrafik till resanden i Stockholms län. Varje dag reser ungefär 700 000 personer med SL.