Välj ditt land

Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att driva digital transformation.

Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att driva digital transformation.

Nyckeltjänster

CRM & KUNDRELATIONERAtt ta hand om sina kunder är både roligt och lönsamt, för att göra detta effektivt krävs ofta ett systemstöd.
DATA & ANALYTICSFörmågan att analysera stora mängder data blir allt mer avgörande för en organisations framgång.
DIGITALT LEDARSKAPGenomförande av digital transformation utan att ha insikt och förståelse för det humana perspektivet kan skapa många problem som kan undvikas med rätt vägledning och stöd.
DIGITAL WORKPLACEVi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att de ska kunna tillhandahålla verktyg och IT-miljöer som befriar istället för att begränsa användarna.
ERPEn bra ERP-lösning anpassad till verksamhetens behov är vital i dagens digitaliserade värld. För att bibehålla ett bra försprång mot konkurrenterna krävs rätt lösning på rätt plats.
EXPERIENCE DESIGNVi kombinerar användarcentrerad design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare & kunder.
MANAGEMENT & BUSINESS ANALYSISDigitaliseringen skapar snabbt nya förutsättningar. För alla. Vi hjälper dig att omvandla dina idéer till verklighet och tar dina affärer till nya nivåer.
NEARSHORINGTill vårt kontor i St. Petersburg har du möjlighet att lägga ut hela eller delar av din IT-utveckling.
PROAKTIV APPLIKATIONS-FÖRVALTNINGVi har lång erfarenhet och proaktiva modeller för att förvalta era system.
SERVICE MANAGEMENTIT är ofta en drivkraft för förändring, innovation och affärsmöjligheter tack vare nya tekniska möjligheter.
VERKSAMHETS-UTVECKLINGIdag sker utvecklingstakten mycket snabbt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs allt större krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.
WEBB & PORTALLÖSNINGARVår kombination av djup IT-kompetens och fokus på användarens behov möjliggör lösningar som skapar verkligt värde för våra kunder.