Nyckeltjänster

CRM & KUNDRELATIONERAtt ta hand om sina kunder är både roligt och lönsamt, för att göra detta effektivt krävs ofta ett systemstöd.
DATAANALYSFörmågan att analysera stora mängder data blir allt mer avgörande för en organisations framgång.
DIGITALT LEDARSKAPGenomförande av digital transformation utan att ha insikt och förståelse för det humana perspektivet kan skapa många problem som kan undvikas med rätt vägledning och stöd.
ERPEn bra ERP-lösning anpassad till verksamhetens behov är vital i dagens digitaliserade värld. För att bibehålla ett bra försprång mot konkurrenterna krävs rätt lösning på rätt plats.
GDPRGDPR innebär nya och tydligare spelregler för hur personuppgifter får hanteras.
INTEGRATIONMånga olika IT-system med bristfälliga integreringar kan leda till ineffektiva processer och bristande överblick.
IT SERVICE MANAGEMENTIT är ofta en drivkraft för förändring, innovation och affärsmöjligheter tack vare nya tekniska möjligheter.
KVALITETSSÄKRINGTest och krav går hand i hand när det gäller kvalitetssäkring.
PROAKTIV APPLIKATIONS-FÖRVALTNINGVi har lång erfarenhet och proaktiva modeller för att förvalta era system.
EXPERIENCE DESIGNVi kombinerar användarcentrerad design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare & kunder.
VERKSAMHETS-UTVECKLINGIdag sker utvecklingstakten mycket snabbt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs allt större krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.
WEBB & PORTALLÖSNINGARVår kombination av djup IT-kompetens och fokus på användarens behov möjliggör lösningar som skapar verkligt värde för våra kunder.