Välj ditt land

Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att driva digital transformation.

Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att driva digital transformation.

Nyckeltjänster

AFFÄRS- OCH CRM-SYSTEMFör att säkerställa att systemen kan användas optimalt på lång sikt fokuserar vi på skalbarhet, framtidssäkring och verksamhetsnytta.
SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONSGenom att skapa en företagsgemensam plattform med integrerade processer får våra kunder en enklare vardag där ärenden hanteras snabbare och smidigare och effektiviteten ökar.
DATA & ANALYTICSGenom att samla in, strukturera och analysera information hjälper vi våra kunder att förbättra sin verksamhet och skapa framgång i deras affär.
RIGHTCLOUDVårt RightCloud-koncept är utvecklat för att hjälpa dig att använda molnplattformar på ett snabbt och effektivt sätt.
GLOBAL LEVERANSVår globala verksamhet är ett nyckelelement i vår integrerade leveransmodell som erbjuder högkvalitativa och innovativa sourcing-tjänster.
APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENTTjänsten Application Lifecycle Management är en tjänstemodell utvecklad för att hantera de ständigt ökade förväntningarna på systemens flexibilitet samt kortare utvecklingscykler.
DIGITALT LEDARSKAPGenomförande av digital transformation utan att ha insikt och förståelse för det humana perspektivet kan skapa många problem som kan undvikas med rätt vägledning och stöd.
DIGITAL WORKPLACEVi hjälper våra kunder att implementera Digital Workplace-lösningar för att de ska kunna tillhandahålla verktyg och IT-miljöer som befriar istället för att begränsa användarna.
EXPERIENCE DESIGNVi kombinerar användarcentrerad design med teknik i framkant för att skapa bästa möjliga upplevelse för era användare & kunder.
EXPERIENCE SOLUTIONSWebbutveckling, CMS, Headless, e-handel, prestanda och säkerhet. Här hittar ni den tekniska expertisen i vår digitalbyrå Experience Design & Solutions.
VERKSAMHETS-UTVECKLINGIdag sker utvecklingstakten mycket snabbt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs allt större krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.