Sverige

Mängden tillgänglig data ökar i en allt högre hastighet samtidigt som möjligheterna att skapa värde ur dessa datamängder aldrig varit större. Kombinerat med höga krav på säkerhet, tillförlitlighet, flexibilitet och skalbarhet befinner sig många organisationer i en situation med stor potential och spännande utmaningar - ur ett tekniskt såväl som verksamhetsmässigt perspektiv.

Vi på Sopra Steria har gedigen erfarenhet av att bygga lösningar för att effektivt hantera datalagring och dataflöden för att möjliggöra analys. Oavsett om era behov är stora eller små, väldigt komplexa eller av en enklare karaktär så kan vi hjälpa er definiera, utveckla och förvalta lösningar som möter era rapport,- och analysbehovGenom att på ett strukturerat sätt samla in och sammanlänka information utifrån affärs- och verksamhetsmodeller, kan vi säkra era teknikval för idag, och imorgon! 

Våra data engineers/BI-utvecklare kan stötta er med:

  • Datalager/Datawarehouse 
  • Dataarkitektur
  • Struktur och datamodellering
  • Kvalitet och insamling av relevant data
  • Datavisualisering
  • Teknisk infrastruktur
  • Byggandet av förvaltningsbara lösningar som skapar plattformar för datadriven utveckling
  • Vi tar hand om förvaltning och fortsatt utveckling genom vår Team as a service.

Vi är plattformsagnostiska och kan både moln och on prem. Vår styrka är tekniker såsom Microsoft Azure, Microsoft Fabric, Microsoft Power BI och Microsoft SQL Server (SSIS, SSAS, SSRS etc.), GCP, Snowflake och AWS.

Undrar du över något?
Hör av dig!

Anna Sandell, Business Owner
anna.sandell@soprasteria.com

Anna Sandell

Bild kunde inte laddas in

Optimering av flödet i kollektivtrafiken

Läs mer om hur Sopra Steria bistod SL genom att implementera beslutsstödssystem för att optimera flödet i kollektivtrafiken, vilket möjliggjorde förbättrad uppföljning, styrning och planering.

Kontakta oss så hjälper vi till att hitta rätt lösning för er verksamhet

Oavsett om ni vill byta ut ett föråldrat system, framtidssäkra er verksamhet i en allt mer föränderlig värld, eller bara ta ett förusättningslöst möte så är vi redo att vara en proaktiv partner på er transformationsresa. Vi är en global aktör med bredd att vara med från idé till verkställande. 
Jag godkänner att Sopra Steria sparar mina uppgifter. Det här formuläret samlar in uppgifter så att vi kan kontakta dig. Läs vår integritetspolicy för mer information.*
Jag vill gärna att Sopra Steria tipsar mig om relevanta inbjudningar, inlägg och annan information.
* = obligatoriskt