Sverige

Idag är det viktigare än någonsin att ha full kontroll och överblick över IT-lösningarna som stödjer verksamheten för att uppnå säkerhet, kvalitet och snabb "time to market".

Vad innebär DevOps?

DevOps är ett begrepp som innebär effektiva och automatiserade processer, kommunikation och verktyg för utveckling och drift av IT-lösningar. Detta syftar till att ge slutanvändarna en säkrare och pålitligare produkt, där nya önskemål snabbt kan bli konkret affärsnytta.

Hur fungerar det?

Genom ett tvärvetenskapligt team med tydliga gemensamma mål och självständighet skapas en kultur för kontinuerligt lärande och kunskapsdelning. Anpassade KPI:er, löpande mätningar och feedback från användarna hjälper till att prioritera det som ger störst nytta och kontinuerligt förbättrar processen. Med täta leveranser av ny funktionalitet upptäcks snabbt vad som ger värde för användarna och vad som kan göras annorlunda vilket ökar innovationstakten.

Vi kan tekniken och processen. Vi förstår kulturen, och vi har människorna som krävs för att leverera produkten, bit för bit. Tillsammans når vi ständigt nya insikter som leder till snabbare, tryggare och säkrare leverans för att öka innovationstakten och värdet för användarna.

 

KONTAKTA MIG

Mikael Zöögling
Business Owner
mikael.zoogling@soprasteria.com
+46 8 587 650 00

Bild kunde inte laddas in

Vår leverans för Telenor

Telenor lanserade 2020 den aktuella versionen av streamingtjänsten Telenor Stream där kunderna kan streama tv-kanaler, filmer, serier och sport på bland annat surfplatta, dator, mobil. 

En utmaning för Telenor var att streamingtjänsten redan från början skulle fungera på ett antal olika plattformar, med skiftande tekniker och förutsättningar. Detta med hjälp av såväl egenutvecklade som tredjepartsprodukter. Sopra Steria fick uppdraget att förvalta kvaliteten i leveransen av streamingtjänsten.

Site Reliability Engineers

Våra tekniska experter stärker upp ert befintliga team med kompetens kring effektiva processer och DevOps-verktyg. Lämpligt när ni redan har ett DevOps-tänk på plats men ytterligare kompetens behövs.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

DevOps Assessment and Transformation

Våra verksamhetskonsulter och tekniska experter analyserar era nuvarande processer och hjälper till att identifiera och implementera förbättringar. Av stort värde när du vill dra nytta av den fulla potentialen i lösningen och effektivisera processen. Fördelaktigt är om teamet är öppet för att förändra sitt arbetssätt, automatisera och tillämpa moderna verktyg för att komma längre.

The DevOps Perspective

Vid uppstart av ett nytt projekt är det viktigt att lägga grunden för en effektiv DevOps-process redan från början. Våra experter finns med i ditt team och ser till att beprövade arbetsmetoder och verktyg används på ett sätt som passar dina utmaningar.

Bild kunde inte laddas in


Vill du veta hur vi kan hjälpa just er?

Mikael Zöögling

Business Owner

mikael.zöögling

+46 8 587 650 00