Sverige

Ett komplext system i en snabb föränderlig värld kräver en organisation och ett leveransteam som tillför hög teknisk kompetens och verksamhetskomptens och som från start är sammansvetsat och kan bygga upp en tillitsfull relation med kunden. Vi erbjuder högpresterande agila team som är vana att arbeta tillsammans, som engagerar sig i kundens verksamhet och utmaningar och som samtidigt är experter inom tekniken och därmed kan utveckla de kundanpassade IT-systemen som kunden faktiskt behöver. 

KONTAKT

Tobias Classon
tobias.classon@soprasteria.com

Tobias Classon

Verksamhetsanpassade lösningar

Vi förverkligar era idéer och begränsar oss inte till vad en viss produkt eller plattform kan erbjuda. Våra lösningar anpassar sig till verksamhetens verkliga behov samtidigt som de kan integreras med befintliga tjänster och systemlösningar. Genom moderna tekniker och metoder skräddarsyr vi lösningar som möter era krav på flexibilitet, säkerhet och användarvänlighet där ni samtidigt har fullt ägandeskap.

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Teknisk kompetens Java

Den digitala transformationsresan är en ständigt pågående process för att kunna erbjuda rätt tjänst och produkt i framtiden. För att kunna hantera detta behövs anpassade IT-lösningar som utvecklas över tid. Vi på Sopra Steria har hög teknisk kompetens för att kunna säkerställa kundernas behov av IT-system i framtiden. Vi är experter inom Java-utveckling men har också väldigt hög kompetens inom närliggande tekniker och områden för att effektivt och säkert kunna utveckla och förvalta kundens IT-system. 

Teknisk kompetens .NET

Den digitala transformationsresan är en ständigt pågående process för att kunna erbjuda rätt tjänst och produkt i framtiden. För att kunna hantera detta behövs anpassade IT-lösningar som utvecklas över tid. Vi har hög teknisk kompetens i framkant för att kunna säkerställa kundernas behov av IT-system i framtiden. Vi är experter inom .NET-utveckling men har också väldigt hög kompetens inom närliggande tekniker och områden för att effektivt och säkert kunna utveckla och förvalta kundens IT-system. 

Bild kunde inte laddas in
Bild kunde inte laddas in

Effektiv och säker intygshantering för Inera

Inera tillhandahåller e-hälsotjänster. Intygstjänster består av 6 olika applikationer som är utvecklade i syfte att förenkla rehabiliteringsprocessen för såväl vårdgivare som vårdtagare. All hantering sker elektroniskt. Sopra Steria har byggt upp en applikationsförvaltning och vidareutvecklar tjänsterna i en säker förvaltningsmiljö. Vill du veta hur vi kan hjälpa just er?

Tobias Classon

Business Owner

tobias.classon